Hlavní stránka     Návody    Stáhnout návod

 

 

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

Úvod
Úvod Nalezení diamantu Záchrana zraněného vojáka Nalezení města Askiam
 
Askiam
Před branami města Askiam Komunikační centrum Lék pro Adama Coverliera
Oprava fotoaparátu Útěk z města
 
Vesnice gigantů
Aréna Údolí duchů
 
Diamantové doly
Návštěvnické povolení do dolu Firmin Sabotáž – vstup do gejzíru
Laboratoř Důkazy
 
Cesta zpět
Vesnice gigantů (koule paměti) Město Askiam (telefony)
Útěk z vězení Adam + potřeby
Vesnice (hledání matky Airy Mnudé) Periskop (závěr)
 
Hlavolamy
Brána, rozmístění pečetí Skládačka
Souzvuk tónů Přehození čísel
Váhy Přehození disků
Kladky  

 

 

Použité zkratky: inv. – inventář

Při rozhovoru vždy vyčerpej všechny možnosti

 

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

 Nahoru

Úvod                                                                           

Při fotografování dojde k sesypání kamenů a následného zničení vrtulníku. Jdi k vrtulníku, vlevo ze země seber lopatku helikoptéry. Lopatku helikoptéry použij na dveře helikoptéry. Vlez do helikoptéry (vnitřek helikoptéry se zobrazí na celou obrazovku), z podlahy seber tašku, počítač, nůž a lano. Nůž použij nahoře na elektrickou skříň vedle lékárničky a získáš elektrické dráty. V inv. rozbal tašku (získáš z ní užitečné předměty). Použij šroubovák na lékárničku a získáš ji do inv. V inv. použij počítač (najet kurzorem na počítač rozbalí se menu a zadat použít – vlevo v inv. se zobrazí obrazovka počítače). Opusť vrtulník, jdi vlevo podívat se na moře, Ariana prohlásí, že by měla dát vědět co se stalo. V inv. použij počítač (vlevo v inv.se zobrazí černá obrazovka, klikni na ni – zobrazí se na celou obrazovku, nahoře v menu klikni na email, vlevo v menu na SOS – zobrazí se zpráva, dole v menu dej zprávu odeslat – zelená šipka). Nyní jdi k vrtulníku,  pokračuj vpravo a dostaneš se k zavalené jeskyni. Použij lopatku helikoptéry na zavalenou jeskyni a odkryješ vchod do jeskyně. Nyní v inv. dej použít zapalovač (zapálíš zapalovač  - najet myší v inv. na zapalovač, rozbalí se menu a zadat použít). Použij zapálený zapalovač na jeskyni, Ariana vleze do jeskyně a po chvilce se kamsi zřítí.

 Nahoru

Nalezení diamantu

Až se z pádu probereš promluv si s Adamem Coverlierem, bude po tobě chtít najít vyleštěný diamant. Jdi směrem vpravo dolů a pokračuj do uhelného dolu. Z bedny vedle kolejí seber dláto.Vrať se zpátky na pláž, pokračuj přes lávku vpravo a dostaneš se do starého tábora. Dole z dřevěných trosek vedle oranžové lastury seber kus látky, vlevo z písku seber zkamenělé dřevo. Podívej se na hroby (zobrazí se na celou obrazovku), prozkoumej levý hrob (u kurzoru se zobrazí ikonka počítače), v inv. začne blikat obrazovka počítače a nyní si v počítači přečti informace o Ivanu Plantonovi (rok úmrtí se liší). Skoč do inv. a rozbal lékárničku. V inv. použij láhev s čistým roztokem na látku. Mokrou látku použij na pravý hrob (aniž by kurzor ukazoval, že by se dalo něco použít). Na náhrobku vyčistíš jméno pohřbeného. Prozkoumej pravý hrob a v počítači si něco přečti o Armandu Latiferovi. Nyní jdi směrem nahoru k diamantové jeskyni, vejdi do jeskyně, vyšplhej po žebříku nahoru. V inv. použij rukavice (najeď kurzorem na rukavice – rozbalí se menu a dát použít – navlíkneš si rukavice), dále v inv. použij zkamenělé dřevo na staré dláto. Dláto se dřevem použij na žlutý krystal diamantu a získáš ho do inv. Slez ze žebříku, vrať se kousek zpátky a vpravo prozkoumej přístroj (zobrazí se na celou obrazovku). Vpravo na stojan polož  krystal a vlevo zapumpuj měchem (Ariana si položí otázku, čím to vyleštit). Jdi před jeskyni, vpravo u kamenů seber písek a v jeskyni ho použij na přístroj (naplníš baňku pískem). Nyní měchem foukej písek na diamant tak dlouho, dokud ho nevyleštíš. Seber vyleštěný diamant ze stojanu a jdi do uhelného dolu. Po levé straně prozkoumej generátor (zobrazí se na celou obrazovku), v inv. použij rukavice (navléknout), použij elektrické dráty na potrhané dráty v rozvodně a vzápětí použij lepící náplast na dráty (stále musíš mít navléknuté rukavice). Po osvětlení dolu seber z bedny za kolejemi pečetě a pokračuj dále do dolu až dojdeš k uzavřené bráně. Nahoře prozkoumej nápisy a potom prozkoumej bránu (zobrazí se na celou obrazovku). Použij pečetě zprava ve směru hodinových ručiček v tomto pořadí (viz obr.):

Maják, pták nad vlnami, laboratoř, ozubená kola, srp a klasy, rozbouřené moře, masky, mrak a blesky, větrný mlýn s praporem, hora, klas, žena s dítětem.

Nahoru

Záchrana zraněného vojáka

Než projdeš bránou, vrať se na pláž tam kde jsi hovořil s Adamem a u lávky použij láhev na potok (naplníš láhev vodou). Jdi k bráně, projdi bránou a pokračuj dál. Tam kde prvně uvidíš velké houby, použij nůž na malé bílé houby u cestičky a získáš je do inv. Dále prozkoumej velké houby a v počítači si o nich něco přečti (neznámí druh). Pokračuj po pěšince dál, až k velké houbě se schody nahoru. Vylez po schodech nahoru a promluv s vojákem. Zeptej se na všechno, dozvíš se, že jeho kolega je zraněný,  potřebuje snížit bolesti a zafixovat dlahou zlomenou nohu. Vojákovi řekni, že na bolesti máš prášky (musíš mít naplněnou láhev vodou, jinak ti tato možnost v rozhovoru nenaskočí). Až mu dáš prášky, slez dolů na cestu, pokračuj pěšinkou dále, až dorazíš k mostu. Před mostem prozkoumej pařez houby (zobrazí se na celou obrazovku) a použij na něj nůž (do inv. získáš plátky hub). Vrať se k vojákovi nahoru na houbu a promluv s ním o dlaze (dáš mu dlahy z hub). Po poskytnutí první pomoci zraněnému vojákovi, se zeptej  vojáka na léčbu, vzápětí na signální lasturu a co je s lasturou (dozvíš se, že je rozbitá a musíte zavolat pterodaktyla). Jdi  do diamantové jeskyně, z přístroje seber měch (na druhý kliknutí). Cestou zpátky na pláži (tam kde jsi hovořil s Adamem) seber u rezavého vozíku kost a před vchodem do uhelného dolu obří lasturu. Jdi k vojákovi a pokračuj k signální lastuře (dostaneš do počítače zprávu od sestry). U lastury v inv. zapal zapalovač a použij ho na kost (získáš tvrdou kost). Použij tvrdou kost na obří lasturu a takto připravenou lasturu použij na signální lasturu. Potom použij měch na signální lasturu a lastura bude opravena. Jdi si promluvit s vojákem, řekni mu o opravené lastuře (vychutnej si záchranu vojáka).

Nahoru

Nalezení města Askiam

Po záchraně zraněného vojáka prozkoumej stůl (zobrazí se na celou obrazovku). Ze stolu seber mačetu, hrušku černého prachu, mapu (přečti si ji) a ze stoličky tenký drát. Jdi na pěšinu a pokračuj k mostu, přejdi most (na mostě dostaneš zprávu, že záchranný tým je na cestě), za mostem se vydej k chatrči. Před chatrčí promluv s Adamem, zeptej se na všechno především se zmiň o vyleštěném krystalu (krystal mu dáš a budeš mít povolen vstup do chatrče). Jdi do chatrče, v přední pravé části chatrče (najeď kurzorem na koberec – zobrazí se stopy – vejdeš do pravé části) z levého sloupu seber amulet. Jdi do zadní části chatrče, v pravé části ze stolu seber knihu (v počítači si ji přečti), kousky dřeva. Použij malé muchomůrky (kde jsme je získaly je v předcházející kapitole) na pohár stojící na stole a uvidíš, že pilot vrtulníku je v pořádku. V inv. použij kousky dřeva na amulet a zobrazí se na celou obrazovku hlavolam. Poskládej kousky dřívek do drážky amuletu tak, abys zaplnil drážku amuletu viz. obrázek (otočení kousku – najeď kouskem dřívka dolů na šipku amuletu a klikni myší). Po správném položení kousků dřívek do drážky amulet otevřeš a získáš jaký si klíč. Přejdi do levé zadní části chatrče a použij otevřený amulet na bednu (bednu otevřeš). Z bedny seber svitky (přečti si je v počítači) a prozkoumej sošku (informace nalezneš opět v počítači). V této části místnosti ještě seber ze stolu barvivo. Vyjdi z chatrče, u pěšinky vedoucí k chatrči prozkoumej lebky napíchnuté na kůlech a přečti si o nich v počítači. Pokračuj vlevo až na konec visutého mostu (zde dostaneš zprávu do počítače – krize v Asii), slez po žebříku dolů, pokračuj vlevo až dorazíš na konec džungle. Použij mačetu na džungli a prosekáš si cestičku. Ze země seber velký list a projdi prosekanou cestičkou. Před tyranosauresem rexem se vydej vpravo k popadaným větvím. Prozkoumej pařez (zobrazí se na celou obrazovku), na pařez polož velký list, barvivo, střelný prach a tenký drát. V inv. zapal zapalovač a použij ho na připravenou bombu. Nálož vystřelí směrem na rexe a vyplaší ho. Pokračuj přes planinu k železničnímu vagónu. Vpravo ze stromu (skáče tam zvířátko) utrhni ovoce, jdi k vagónu (zvíře půjde za tebou) a dostaneš zprávu, že pilot vrtulníku byl zachráněn. Na vagóně otevři klec, do klece polož ovoce. Zvíře vyskočí do klece, Ariana klec uzavře a dostaneš se na druhou stranu (zde dostaneš další zprávu – hrozba jaderného útoku).

Nahoru

Před branami města Askiam

Před branou města Askiam si promluv s Ocinem a zeptej se na všechno. Bude po tobě chtít opravit starý fotoaparát a do inv. získáš klíč od laboratoře. Jdi vlevo k věži, použij klíč na dveře od tajné laboratoře. Vejdi do laboratoře a vpravo nahoře si prohlédni fotky (Ariana tam bude na několika fotkách vyfocena). Pod fotkami prozkoumej lístek a v počítači si přečti jak vyvolávat fotky. Vlevo u vypínače prozkoumej misky (zobrazí se na celou obrazovku). Levým zapínačem zapni červené světlo, vpravo z krabičky seber fotografický papír, polož fotografický papír do černé misky pod zvětšovákem, zatáhni za provázek zvětšováku a vzápětí ho vypni (přeneseš obrázek na fotografický papír). Seber fotografický papír z misky. Prozkoumej misky vpravo (zobrazí se 3 misky na celou obrazovku), polož fotografický papír do levé misky, seber fotografický papír z levé misky a polož ho do zadní misky, seber fotografický papír ze zadní misky a polož ho do pravé misky. Seber fotku z misky a prohlédni si ji (dojdeš k závěru, že jsi sledován). Vyjdi z laboratoře, vejdi branou do města a promluv si s hlavním inženýrem (zeptej se na vše).

Nahoru

Komunikační centrum

Po rozhovoru s inženýrem prozkoumej plakáty a v počítači si přečti informace. Od městské brány jdi vpravo (u křižovatky dostaneš zprávu do počítače, přečti si ji). Na křižovatce se vydej vlevo a pokračuj ke komunikačnímu centru. Vejdi dovnitř, v hale prozkoumej pověšené hodiny (hodin se zastavily), na stole použij vysílačku a technikovi oznámíš, že nejdou hodiny. Jdi vpravo. Vlevo od dveří prozkoumej plakát a informace si přečti v počítači. Vejdi dveřmi do chodby a na chodbě vejdi do levých dveří. Pokračuj místností k výtahové šachtě, vejdi do výtahové šachty a dostaneš se k hlavnímu technikovi. S technikem si promluv, zeptej se na všechno a až se zeptáš na sběrač, zjistí, že jsou špatně nastavené souřadnice. Po rozhovoru se vrat´ na začátek místnosti informačního centra, z prvního stolu seber papír z výpočty. V inv nech přes počítač vypočítat nové souřadnice a podívej se do počítače na nové výsledky. Jdi k technikovi,  vpravo na pultu prozkoumej souřadnicový systém (zobrazí se na celou obrazovku).  Vlož správné souřadnice:

1 řádek 6283

2 řádek 1667

3 řádek 5483

4 řádek 2092

Po vložení správných údajů, řekni technikovi, že souřadnice byly opraveny. Technik ti dá k odeslání telegram. Vyjdi z výtahové šachty, vpravo si promluv s telegrafistou Enrikem. Pověz mu o telegramu a Enrik se postará o jeho odeslání. Dále se zeptej na vše ostatní, především na filmy, tím získáš cívku filmu, klíč od promítací místnosti. Na pultu (tam kde jsou židle) prozkoumej telegram a přečti si ho v počítači. Jdi na chodbu (než vyjdeš na chodbu, prozkoumej plakáty vedle dveří a v počítači si je přečti), použij klíč od promítací místnosti na dveře vpravo. V promítací místnosti použij cívku filmu na promítačku a vzhlédneš film o válce. Po skončení filmu v inv. cívku filmu z analyzuj.

Nahoru

Lék pro Adama Coverliera

Vyjdi z komunikačního centra, jdi vlevo k věži. Na celou obrazovku se zobrazí mapa města. Na mapě klikni na věž u křižovatky, Ariana se zeptá jestli tam opravdu chceš, klikni na to místo podruhé a dopravíš se místní lanovkou na určené místo. Na křižovatce se vydej směrem k velkému zvířeti (toto zvíře si můžeš pohladit), jdi vpravo k obchodu a promluv si s mužem (Herakles). Zeptej se na všechno, až se zeptáš na obchod, dostaneš povolení vejít do obchodu. Po rozhovoru jdi do obchodu, v regále prozkoumej hodiny a v počítači zjistíš anomálie hodin (zrychlený chod hodin).  Pod pokladnou seber děrovací karty, knihu receptů a zmáčkni tlačítko, kterým odemkneš tajný dveře. Jdi směrem k akváriu a vejdi do tajných dveří. V tajný místnosti si promluv s Adamem. Bude po tobě chtít lektvar Hanagru ze Sylu. Ze stolu seber lístek s poznámkami. Vedle Adama prozkoumej regál (zobrazí se na celou obrazovku) a seber jehlu. V pravém regálu si můžeš pustit hologram. V inv. si přečti knihu receptů a podívej se do počítače na kód receptu pro lektvar Hanagru ze Sylu (zapamatuj si začerněné čtverečky). V inv. použij jehlu na děrovací karty (karta se zobrazí na celou obrazovku) a vypíchej čtverečky dle kódu, který jsi našel v počítači v knize receptů. Vyjdi z obchodu, na křižovatce se vydej vlevo k lékárně. Paní u okýnka se zeptej na místo a pak na předpis (nic ti nedá), skoč do inv., přečti si lístek s poznámkami a podívej se na ně do počítače (objednání biokardamonu).  Opět promluv s lékárnicí, řekni jí o biokardamonu a o lístečku. Lékárnice odejde na Akademii. Pod okýnkem vlož připravenou děrovací kartu do drážky, na pultu zatáhni za páku, vpravo se otočí podavač léků a z podavače seber láhev z lékem. Jdi k Adamovi a řekni mu o léku. Za lék získáš leteckou mapu.

Nahoru

Oprava fotoaparátu

Vyjdi z obchodu, na křižovatce jdi k věži a doprav se na akademii (na druhé kliknutí myši). Jdi směrem k akademii a vejdi dovnitř. V hale jdi vlevo, vejdi do dveří a promluv si s lékárnicí (zeptej se na vše). Vrať se do haly k hlavním dveřím, vydej se vpravo dolů a vejdi do dveří. Zde si promluv s hlavním inženýrem a Alexandrem. Po rozhovoru až odejdou, ze stolu seber cívku filmu. Na stole prozkoumej dvě listiny a v počítači si je přečti. Napravo prozkoumej klávesnici (zobrazí se na celou obrazovku), vlevo zatáhni za páku, nalevo vyjede listina, seber listinu a v inv si ji přečti a podívej se do počítače na informace. Nyní jdi v akademii do druhých dveří tam kde byla lékárnice (lékárnice tam už nebude). Ze stolu seber železný plát a pilník (přeloženo jako soubor – nesmysl). Popojdi místností dále, ze země seber opřenou láhev hélia (vypadá jako černá šiška salámu). Jdi do promítací místnosti komunikačního centra (po opuštění akademie dostaneš zprávu) a pusť si film, který jsi vzal v akademii (pro Arian to smrdí z obvinění ze sabotáže). Po vzhlédnutí filmu zajeď lanovkou na tržnici, najdi opuštěný stánek, prozkoumej stánek (zobrazí se na celou obrazovku), z pultu seber vazelínu a kůži dinosaura. Teď se vydej do tajné laboratoře (tam kde jsi vyvolával fotku), v inv. použij pilník na železný plát (plátek zapiluješ). Zapilovaný plátek železa použij na fotoaparát a potom promaž fotoaparát vazelínou. Jdi za Ocinem a řekni mu o opraveném fotoaparátu (dovolí ti odejít z města).

Nahoru

Útěk z města

Z rozhovoru s Heraklem víme, že potřebuje dinosauří vajíčka. Nyní se vydej do Adamovi chatrče, v pravé zadní části chatrče vlevo ze stolu seber dinosauří vejce. Vrať se zpátky do města k obchodu (cestou dostaneš zprávu), promluv s Heraklem a pověz mu o nalezených vejcích (na oplátku ti doporučí vzduchoplavce Gustava) a zeptej se na giganty. Jdi na tržnici za Gustavem k balónu, promluv s ním , zeptej se na vše (bude chtít opravit balón, řekni mu o doporučení od Herakla a o mapě, kterou jsi dostal od Adama za lék). Po rozhovoru prozkoumej koš balónu (zobrazí se na celou obrazovku palubní deska). Použij starou dinosauří kůži (kterou jsme vzaly na tržnici ve stánku) na děravou trubku v horní části obrazovky. Vpravo od měřících hodin použij láhev helia (kterou jsme vzaly v akademii) na ventil, v inv. si přečti mapu od Adama (v počítači si přečti informace) a použij mapu na palubní desku. Nyní si vychutnávej let v balóně.

Nahoru

Aréna

Po přistání si promluv s pilotem balónu. Po rozhovoru dostaneš zprávu do počítače, přečti si ji. Jdi vlevo, promluv si s obrem (Kanou Palé) a zeptej se na všechno. Po rozhovoru pokračuj vlevo a zkus projít bránou. Silové pole nedovolí  projít bránou. Vrať se k obrovy, promluv s ním (dostaneš směs bylin do tabáku), zeptej se na bránu a silové pole (zjistíš, že bránou můžeš projít bez ostrých předmětů). Po rozhovoru ze země seber chlupy mastodonta. Vrať se k bráně, polož nůž a mačetu na zem  k šikmému podpírajícímu trámu. Nyní projdi bránou do města. Pod altánem promluv s nejvyšší představenou (Aira Mnudé) a zeptej se na všechno. Po rozhovoru jdi vpravo od altánu a u květin promluv se zahradníkem (Tohu Malla). Zeptej se na všechno (do arény co je za branou tě nepustí). Po rozhovoru se vrať k altánu, jdi vlevo a v další obrazovce se vydej pěšinou vlevo k rybáři. Promluv s rybářem, řekni mu o tabáku, který jsi dostal od  Kana Palé a zeptej se na vše ostatní. Po rozhovoru jdi pěšinou dál až dorazíš k léčitelce (Jahine Duubra). Zeptej se na vše, především na arénu (dostaneš odpuzující hůlku) a až se zeptáš na údolí duchů, bude po tobě chtít hořké bobule. Za léčitelkou prozkoumej regál (zobrazí se na celou obrazovku), vpravo nahoře seber prázdnou lasturu. Opět si jdi promluvit s rybářem a zeptej se na předpověď počasí (bude mlhavo). Jdi za zahradníkem a řekni mu o mlze. Po rozhovoru zajdi za léčitelkou a řekni si o pomoc pro zahradníka. Léčitelka řekne kouzlo. Jdi za zahradníkem, řekni mu o ochranném kouzlu a dostaneš za to hřející světlušku. Jdi k rybáři, dej mu světlušku a dostaneš živou lasturu. U zahradníka použij odpuzující hůlku na bránu a dostaneš se do arény. V aréně si promluv s kouzelníkem (zeptej se na všechno). Po rozhovoru kouzelník zmizí. Vlevo prozkoumej fontánu (zobrazí se na celou obrazovku). Do fontány polož prázdnou lasturu, žijící lasturu, chlupy mastodonta. Tvor přeběhne do prázdné ulity. Šáhni na lasturu, lastura se rozpadne a seber čočku.

Nahoru

Údolí duchů

Jdi k léčitelce (až vyjdeš z arény dostaneš zprávu, přečti si ji), pokračuj směrem k vznášející se zahradě. Na cestě zasvěcenců pod oblouky na levé straně prozkoumej keřík s bobulemi (zobrazí se na celou obrazovku). V inv. si navlékni rukavice a utrhni bobuli. Jdi k léčitelce, řekni jí o nasbíraných bobulích, zeptej se na plovoucí zahradu a jak se tam dostat (dostaneš první nápovědu, jak nastavit sekvenci šesti zvuků). Jdi za rybářem a zeptej se na cestu zasvěcenců (získáš další nápovědu). Nyní jdi na cestu zasvěcenců (na sloupech si prohlédni znaky), pokračuj po pěšině až dorazíš do údolí duchů (uprostřed se nachází kráter). Vydej se kolem kráteru ve směru hodinových ručiček a zakryj listem otvor u kůlů v tomto pořadí (po zaznění tónu vždy odtáhni listy !!!):

 

Zjednodušené schéma:

 

Socha

 

Třetí kůl

Kráter

Čtvrtý kůl

Druhý kůl

Pátý kůl

První kůl

Šestý kůl

 

Křižovatka

 

 

 

1. První kůl    a   čtvrtý kůl   –    zatáhni za jazyk sochy (ozve se zvuk)  -  odtáhni listy.

2. Třetí kůl    a    pátý kůl     –    zatáhni za jazyk sochy (ozve se zvuk)  -  odtáhni listy.

3. Čtvrtý kůl  a   šestý kůl    –    zatáhni za jazyk sochy (ozve se zvuk)  -   odtáhni listy.

4. První kůl    a   pátý kůl     –    zatáhni za jazyk sochy (ozve se zvuk)  -  odtáhni listy.

5. Druhý kůl  a   třetí kůl      –    zatáhni za jazyk sochy (ozve se zvuk)  -  odtáhni listy.

6. První kůl    a   šestý kůl    –    zatáhni za jazyk sochy (ozve se zvuk)  -  odtáhni listy.

 

Pokud vše uděláš správně, zahrada sjede dolů a Ariana vstoupí na zahradu. Na zahradě si promluv s Adamem. Zeptej se na všechno (Adam ti slíbí kód), kromě na „sestup“ jinak se dostaneš zpět dolů do údolí duchů (abys ses vrátil zpět na zahradu, stačí už jenom zatáhnou za jazyk sochy). Po rozhovoru s Adamem jdi vpravo, až se dostaneš ke světlu vycházející z díry na pěšině (pokud se tam nemůžeš dostat, jdi na místo odkud je pohled na celou zahradu a klikni ke světlu, které jinak září než ostatní, je to vpravo od Ariany). Použij čočku na díru a obnovil jsi harmonii zahrady. Jdi za Adamem, promluv s ním, řekni sbohem a ocitneš se dole v údolí duchů s kódem v inv. Jdi k balónu a pokračuj dozadu k jeskyni (dostaneš zprávu, přečti si ji). Vejdi do jeskyně, pokračuj do přístavu a vlez do ponorky. V ponorce jdi do dveří vlevo a kapitán tě vyhodí. U východu z přístavu nalevo prozkoumej počítadlo. Jdi do vesnice za rybářem, promluv s dítětem a zeptáš se ho jestli chce vidět ponorku. Odejdi a dítě půjde za tebou k ponorce. V přístavu pošli dítě domů (změní se stav počítadla). Jdi do ponorky (cesta bude už volná), vejdi do levých dveří. V inv. si přečti kód a podívej se do počítače. U dveří prozkoumej panel (zobrazí se na celou obrazovku) a vyťukej číslo 5731X a otevři dveře. Vychutnávej si plavbu v ponorce.

Nahoru

Návštěvnické povolení do dolu

Promluv si s kapitánem a zeptej se na všechno. Dozvíš se, že ke vstupu do dolu potřebuješ povolení a za určitou službičku ti ho dá. Do inv. získáš semínka, které musíš donést  dělníkovi (Maoro Fí) do dolu. Jdi k nákladnímu vagónu, vlevo na tahacím vagóně prozkoumej páku (zobrazí se na celou obrazovku) a zatáhni ji do polohy vlevo dolů (sleduj animaci). Dostaneš se do dolu kde těží diamanty Maoro Fí. Jdi k němu a promluv s ním. Zeptej se na všechno, především na semínka. Za semínka dostaneš zprávu pro kapitána, v inv. si ji přečti a podívej se do počítače. Opět použij železniční vozík a dostaneš se zpět do přístavu. Promluv s kapitánem, řekni mu o zprávě od Maora Fí a zeptej se na odboj. Po rozhovoru získáš návštěvnické povolení.

 Nahoru

Firmin

Jdi do dolu (nepoužít vozík) a v zatáčce si promluv s Firminem. Zeptej se na všechno, Firmin ti zadá  úkol a po rozhovoru budeš mít v inv. sborník instrukcí. V inv. si ho přečti a podívej se do počítače. Jdi k výtahové šachtě, vlevo použij tlačítka a výtahem se dostaneš na povrch dolu, kde dostaneš zprávu (v počítači si ji přečti). Jdi vpravo, promluv s mužem (Hutha Meo), Ariana mu řekne, že má povolení, aby se mohla volně pohybovat na povrchu dolu. Po rozhovoru se vrať k výtahové šachtě, pokračuj kolem velké budovy (sklad) a budeš mít pohled z ptačí perspektivy na celý areál. Klikni na vchod do velké budovy a vejdi dovnitř. Ve skladu promluv se skladnicí Amalií, zeptej se na vše, především na zásobovací příkaz. Amalie ti povolí najít si filtr. Ve skladu jdi mezi první a druhý regál, stoupni si tak, aby si vyděl do police prvního regálu. Z prostřední police seber filtr. Popojdi tak, abys vyděl na druhý regál a vpravo z police seber papír s propiskou (olověné pero). Jdi do zadní části skladu, prozkoumej nástěnku a v počítači si ji přečti. Jdi si promluvit s mužem u pásu (Kia Tran). Zeptej se na všechno. Vrať se do dolu za Firminem a řekni mu o filtru (opraveno). Dostaneš nový úkol a v inv. budeš mít list s výpočty. V inv. zadej vypočítat a v počítači si přečti výsledky (taky se v počítači v dokumentech podívej na list s výpočty). Popojdi o obrazovku za Firmina směrem k výtahové šachtě, po pravé straně prozkoumej panel s hodinami (zobrazí se na celou obrazovku).

 

Klikni na kontrolku prvního ukazatele a na liště nastav hodnotu 15.

Klikni na kontrolku druhého ukazatele a na liště nastav hodnotu 37.

Klikni na kontrolku třetího ukazatele a na liště nastav hodnotu 8.

 

Až správně nastavíš hodnoty (rozsvítí se všechny kontrolky zeleně), jdi si promluvit s Firminem a řekni mu o stroji. Dostaneš za to mapu dolu, v inv. si ji přečti a podívej se do počítače.

Nahoru

Sabotáž – vstup do gejzíru

Jdi na povrch dolu, vejdi do malé budovy (naproti velké budovy). Promluv s obrem (Taal Nadi), až dojde řeč na Bares Mohul.  Klikni na tuto možnost a obr po rozhovoru odejde. U prvního přístroje od dveří prozkoumej ovládací prvky (na celou obrazovku se zobrazí čísla). Tvým úkolem je přehodit černá čísla za bílá čísla. Č-černá B-bílá. Mačkej čísla v tomto pořadí:

 

Č8, B8, B1, Č8, Č1, Č4, B8, B1, B4, B6, Č8, Č1, Č4, Č6, Č2, B8, B1, B4, B6, B2, Č8, Č1, Č4, Č6, Č2, B1, B4, B6, B2, Č4, Č6, Č2, B6, B2, Č2

 

Po prohození čísel se rozsvítí zelená kontrolka a zámek gejzíru bude vypnutý. Vedle přístroje seber plát železa. Jdi k výtahové šachtě, použij plát železa na stavidlo (voda přestane téct). Sejdi do šachty (tam kam tekla voda), použij mačetu na pás a rozsekneš pás na dvě půlky. Jdi ke gejzíru a promluv s obrem (Hutha Meo). V této fázi hry jsem měl problém dojít k obrovi a promluvit si, stále mě to vyhánělo od gejzíru pryč. Je lepší jít na místo, kde je pohled na celý areál, najet kurzorem na obra (u šipky se zobrazí hlava) a kliknout – Ariana poběží si s obrem přímo promluvit aniž by vyběhla od gejzíru pryč. Po rozhovoru obr odejde. Vejdi do gejzíru, v inv. použij olověné pero na list čistého papíru a v počítači se podívej na umístění křížků hlavolamu (pero s papírem jsme vzaly ve skladu z druhého regálu). Zároveň si v počítači přečti nově příchozí mail od sestry. V gejzíru vpravo na stěně prozkoumej panel s tlačítky (zobrazí se na celou obrazovku). Zmáčkni tlačítka dle náčrtu v počítači.

3 řádek – 3 tlačítko

5 řádek – 1 tlačítko, 2 tlačítko, 4 tlačítko

6 řádek – 2 tlačítko

Pokud to správně nastavíš, dostaneš se gejzírem na plošinu k laboratoři.

Nahoru

Laboratoř

Vejdi do laboratoře, tajně si vyslechneš telefonát Armandy. Po telefonátu Armanda odejde. Jdi vlevo do zadní části laboratoře ke dřezu. Z dřezu seber lahvičku s kyselinou. Jdi ke skříni, otevři ji, prozkoumej knihy vpravo od obrazu a podívej se do počítače. Jdi ke dveřím hlavního východu (Ariana má potíže přejít kolem skříně dále, klikni vpravo na stůl a Ariana projde), prozkoumej je (jsou zamčené a zobrazí se na celou obrazovku) a použij lahvičku kyseliny na zámek. Vrať se do laboratoře k tresoru. Vlevo od tresoru prozkoumej stůl a v počítači si přečti poznámky k hlavolamu. Prozkoumej na stole mechanismus a zobrazí se na celou obrazovku hlavolam s 12 míčky. Tvým úkolem je najít míček jiné hmotnosti na třetí zvážení míčků. Řešení:

 

První měření

Vlož míčky 1, 2, 3 do levé misky a 4, 5, 6 do pravé misky. Pod trojúhelníky, které ukazují rovnost a nerovnost, zatáhni za páčku. Tím jsme porovnaly hmotnost míčků.

1) Pokud váhy se přehoupnou, hledaný míček bude mezi 1 až 6 míčkem.

2) Pokud váhy ukazují rovnost, hledaný míček je mezi 7 až 12 míčkem.

 

*Jestliže vyšla první varianta, z každé misky sundej jeden míček 3 a 4.

*Jestliže vyšla druhá varianta, sundej z misky všechny míčky, do levé misky vlož míčky 7 a 8, do pravé misky polož míčky 11, 12. Pro další postup druhé varianty budu uvádět čísla v závorkách protože princip řešení pro obě varianty je stejný.

 

Druhé měření

V levé misce máme míčky 1(7), 2(8) a v pravé misce máme míčky 5(11), 6(12). Páčkou vrať váhu do vodorovné (aretovací - zajištěné) polohy. Proveď změření.

 

a)  Nastane-li rovnost, víme, že hledaný míček je 3(9), 4(10), ale nevíme jestli míček je lehčí nebo těžší. Sundej z váhy míčky 1(7), 2(8), 5(11) a jeden tam necháme 6(12). Na protiváhu polož míček 3(9) a proveď zvážení (poslední měření).

*Pokud nastane rovnost, hledaný míček je 4(10).

*Pokud se váhy přehoupnou, hledaný míček je č.3(9).

 

b)  Nastane-li nerovnost, víme, že hledaný míček je mezi 1,2,5,6 (7,8,11,12). Sundej z levé misky míčky 1(7), 2(8), z pravé misky přesuň míček 5(11) do levé misky (zapamatuj si polohu pravé misky – nahoře, dole) a proveď zvážení (poslední měření).

*Pokud se misky přehoupnou, bude to míček v misce v poloze, kterou jsi si měl zapamatovat.

*Pokud nastane rovnováha, musíme tipnout mezi míčkem 1(7) a 2(8). Pokud později nepůjde míček použít na trubku, tipl jsi špatně. Musíš se vrátit zpátky k hlavolamu a najít správný míček.

 

Po třetím změření klikni na zvolený míček a získáš ho do inventáře.

Po zvolení míčku jdi do gejzíru a použij zvolený míček na trubku. Pokud je to správný míček, Ariana položí míček na trubku a ocitneš se v tajné místnosti.

Nahoru

Důkazy

V tajné místnosti jdi vpravo k pracovnímu stolu, prozkoumej stůl a zobrazí se na celou obrazovku. Na stole prozkoumej knihu a v počítači si přečti list z deníku. Ze stolu seber fotku, cívku filmu a disk. V inv si přečti fotku a v počítači mezi fotkami se na ni podívej. V inv. z analyzuj disk a podívej se do počítače. Jdi do trysky (dveřmi v rohu), v trysce zatáhni za páku a ocitneš se na povrchu dolu (do počítače dostaneš zprávu, přečti si ji). Před gejzírem si promluv s obrem a dozvíš se, že na tebe čeká Adam. Jdi do malé budovy, promluv si s Adamem a zeptej se na všechno. Po rozhovoru na zemi  prozkoumej list papíru a podívej do počítače. Jdi do zadní části skladu z pásu seber černý a bílý diamantový prach. Jdi do laboratoře, v zadní části z dřezu seber PH papírky, v inv. je z analyzuj a podívej se do počítače na testovací proužky. Jdi k tresoru, prozkoumej ho a zobrazí se na celou obr.

Použij proužky na první bezbarvou trubičku a v inv. uvidíš bezbarvý proužek – neutrální roztok.

Použij proužky na druhou červenou trubičku a v inv. uvidíš tmavý proužek – kyselý roztok.

Použij proužky na třetí modrou trubičku a v inv. uvidíš světlý proužek – zásaditý roztok.

Použij černý diamantový prach na modrou trubičku (zásaditý roztok) a bílý diamantový prach na červenou trubičku (kyselý roztok – v nápovědě na papíře je psáno použít na zásaditý roztok asi špatný překlad). Z neutralizuješ kapalinu v trubičkách. Otoč kolem a v otevřeném sejfu prozkoumej horní regálek. Podívej se do počítače na klienty a výpisy z účtů. Sjeď tryskou dolů, obra se zeptej na knihu příkazů. Jdi do malé budovy a seber opřený plát železa. Jdi k výtahové šachtě, napravo od vstupu seber položené štafle (žebřík). Sjeď dolů do dolu, tam kde jsme nastavovaly časovač, použij žebřík na dvířka. Vylez po žebříku nahoru (na celou obrazovku se zobrazí dynamit), použij nůž na dynamit a získáš ho do inv. Jdi k výtahové šachtě, pokračuj vlevo k důlnímu vozíku a prozkoumej ho (musí se zničit). Jdi do přístavu, zajdi na konec kolejiště a použij plát železa na konec kolejí. Jdi si promluvit s kapitánem o spiknutí a důkazech. Jdi do dolu k důlnímu vozíku. V inv. si navlékni rukavice a před vozíkem přehoď vyhybku. Použij vozík. Nastane animovaná scéna. Jdi za kapitánem, promluv s ním o dynamitu a odjedete zpět k obrům.

Nahoru

Vesnice gigantů (koule paměti)

Po příjezdu dostaneš zprávu – přečti si ji. Jdi k balónu, promluv si s pilotem (Gustav). Na jeho otázku odpověz giganti, tím necháš automaticky všechny ostré předměty v balóně. Jdi do vesnice promluvit si s léčitelkou (zeptej se na vše). Po rozhovoru najdeš v inv. motýla. Prozkoumej regály za léčitelkou (zobrazí se na celou obrazovku), z druhé poličky od zdola seber vábničku. Jdi k rostlinám před arénu (jednu obrazovku před vchodem do arény), použij láhev vody  na žlutou květinu (zaliješ ji), po té použij motýla na žlutou květinu. Nyní máš volný vchod do arény. V aréně polož vábničku na kamennou čtvercovou desku (v místě, kde máš pohled na celou arénu) do které přitáhneš kouli paměti. Až ji budeš mít v inv., zeptej se léčitelky na kouli paměti, získáš do inv. flétnu. Jdi na cestu zasvěcenců, použij flétnu na silové pole, pokračuj do údolí duchů k soše (kterou si tahal za jazyk). Ze sochy seber zprávu, v inv si ji přečti a podívej se do počítače. Jdi k balónu požádat pilota o odlet do města.

Nahoru

Město Askiam (telefony)

Po příletu do města jdi vlevo do zadní části tržnice, ze stánku (zobrazí se na celou obrazovku) seber telefonní žeton a hadr. Jdi do komunikačního centra, kde se Ariana zastaví před obrem (Bares Mohul), který hlídá vchod na lanovou dráhu. V tu chvíli ji napadne nápad, vylákat telefonem obra pryč. Vrať se na křižovatku u obchodu. U věži si promluv s Enrikem, zeptej se na všechno, především na telefon, tím dostaneš od Enrika telefonní seznam. V inv. si přečti telefonní seznam, podívej se do počítače a budeš znát všechny telefonní čísla tel. budek ve městě. Nyní musíme prozkoumat všechny telefony ve městě:

1. Za obchodem u železné věži prozkoumej první telefon (zobrazí se na celou obrazovku tel.č.123-05).

2. Prozkoumej druhý telefon, který se nachází u východu z tržnice směrem k věži lanové dráhy (tel.č.123-06).

3. Jdi na křižovatku u obchodu, směrem k hlavní bráně u domu prozkoumej třetí telefon (tel.č.123-08).

4. Prozkoumej telefon vlevo od hlavní brány (tel.č. 123-04).

 

Nyní víme, které číslo zbývá (tel.č.123-09). Tudíž známe číslo k věži u komunikačního centra. Použij telefon u hlavní brány, polož látku na číselník s mikrofonem, vhoď telefonní žeton do otvoru a Ariana telefonicky pošle obra pryč. Jdi k věži komunikačního centra, použij lanovou dráhu a doprav se na akademii. Na akademii v místnosti s knihami a mapami prozkoumej stroj s klávesami (zobrazí se na celou obrazovku). Pohni vlevo pákou nahoru, pak dolu. Seber vytištěný papír (v inv. si ho přečti a podívej se do počítače). V akademii navštiv druhou místnost (dostaneš zprávu – přečti si ji), ze stolu seber papíry (v inv. si je přečti a podívej se do počítače), z krabičky (která leží na stole) seber poznámky (v inv. je analyzuj a podívej se do počítače).  Jdi do zadní části místnosti, v rohu prozkoumej stůl (zobrazí se na celou obrazovku), seber ze stolu papír a podívej se do počítače na pravidla dalšího hlavolamu.

 

Jak přemístíme disky z prvního kolíku na třetí

Označení disků: číslem 17 (od nejmenšího až po největší)

                          1 = nejmenší disk,

                          7 = největší disk

 

Označení kolíků: první kolík zleva: velkým písmenem A

                          druhý kolík zleva: velkým písmenem B

                          třetí kolík zleva:   velkým písmenem C

 

Vysvětlení tahu: 1A-B Přemísti nejmenší disk z kolíku A  do kolíku B.

                         2A-C Přemísti disk velikosti 2 z kolíku A do kolíku C

                            atd. atd.

 

Pozn.: Až narazíš na označenou závorku písmenem (indexem Q R), nevšímej si ji a pokračuj dále. Až budeš přemisťovat poslední sedmý kámen, tak se tahy opakují.

Vysvětlení: Až narazíš na (Q) - z opakuj tahy v závorce označené horním indexem Q

                 Až narazíš na (R)  - z opakuj tahy v závorce označené horním indexem R

 

Řešení:

1A-B, 2A-C, 1B-C, – dva disky na pravé straně

 

3A-B, 1C-B, 3C-A, 1B-A, 3B-C, 1A-B, 2A-C, 1B-C,  - tři disky na pravé straně

 

4A-B, 1C-A, 2C-B, 1A-B, 3C-A, 1B-C, 2B-A, 1C-A, 4B-C; 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C,  - čtyři disky na pravé straně

 

5A-B, 1C-A, 2C-B, 1A-C, 2B-A, 1C-A, 3C-B, 1A-B, 2A-C, 1B-C, 3B-A, 1C-A, 2C-B, 1A-C, 2B-A, 1C-A, 4C-B, 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C, 4B-A, 1C-A, 2C-B, 1A-B, 3C-A, 1B-C, 2B-A, 1C-A, 5B-C; 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C, 4A-B, 1C-A, 2C-B, 1A-C, 2B-A, 1C-A, 3C-B, 1A-B, 2A-C, 1B-C, 3B-A, 1C-B, 2C-A, 1B-A, 4B-C, 1A-B, 2A-C, 1B-C, 3A-B, 1C-B, 2C-A, 1B-A, 3B-C, 1A-B, 2A-C, 1B-C,  - pět disků na pravé straně

 

6A-B, Q(1C-A, 2C-B, 1A-B, 3C-A, 1B-C, 2B-A, 1C-A, 4C-B, 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C, 4B-A, 1C-A, 2C-B, 1A-B, 3C-A, 1B-C, 2B-A, 1C-A, 5C-B, 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C, 4A-B, 1C-A, 2C-B, 1A-B, 3C-A, 1B-C, 2B-A, 1C-A, 4B-C, 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C, 5B-A, 1C-A, 2C-B, 1A-B, 3C-A, 1B-C, 2B-A, 1C-A, 4C-B, 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C, 4B-A, 1C-A, 2C-B, 1A-C, 2B-A, 1C-A, 3C-B, 1A-B, 2A-C, 1B-C, 3B-A, 1C-B, 2C-A, 1B-A)Q, 6B-C;

 

R(1A-B, 2A-C, 1B-C, 3A-B, 1C-B, 2C-A, 1B-A, 3B-C, 1A-C, 2A-B, 1C-A, 2B-C, 1A-C, 4A-B, 1C-A, 2C-B, 1A-B, 3C-A, 1B-C, 2B-A, 1C-A, 4B-C, 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C, 5A-B, 1C-A, 2C-B, 1A-B, 3C-A, 1B-C, 2B-A, 1C-A, 4C-B, 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C, 4B-A, 1C-A, 2C-B, 1A-B, 3C-A, 1B-C, 2B-A 1C-A, 5B-C, 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C, 4A-B, 1C-A, 2C-B, 1A-B, 3C-A, 1B-C, 2B-A, 1C-A, 4B-C, 1A-C, 2A-B, 1C-B, 3A-C, 1B-A, 2B-C, 1A-C)R  - šest disků na pravé straně

 

7A-B, (Q), 6C-B, (R), 6B-A, (Q), 7B-C, (R), 6A-B, (Q), 6B-C, (R)  - všech sedm disků na pravé straně

 

Jestli se ti podařilo přemístit všech sedm disků na třetí kolík, otevře se tajný otvor v hlavolamu. Z otvoru seber lahvičku a papír (v inv. si ho přečti a podívej se do počítače). Odejdi z místnosti na chodbu, kde potkáš lektora. Promluv s ním, ale pod hrozbami nashromážděných důkazů se ocitáš ve vězení.

Nahoru

Útěk z vězení

Jdi vpravo ke kamenným dveřím vedle knihovny. Vlevo pohni větvičkou malého stromku, čímž si odkryješ vchod do vedlejší místnosti. Než půjdeš dál, vlevo na stole prozkoumej papír a podívej se do počítače. Projdi do vedlejší místnosti. Z pracovního stolu pod tabulí seber zápalnou šňůru, prozkoumej papír a podívej se do počítače (plán periskopu). Pokračuj na druhý konec místnosti, promluv si s chlapem (bratr lektora akademie). Zeptej se na vše, především na přístroj a chybějící části. Po rozhovoru se vrať do původní místnosti ke košíku visící na laně. V inv. použij zápalnou šňůru na dynamit. Dynamit se zápalnou šňůrou polož do košíku, použij zapálený zapalovač na košík. Po animované scéně máš skoro volnou cestu ven. Ze země seber tyč, v inv. připevni lano na tyč. Popojdi obrazovku ke krbu odkud uvidíš ve stropě čtvercový otvor. Použij tyč s lanem na otvor a ocitneš se v uhelných dolech.

Nahoru

Adam + potřeby

Vyjdi z dolu ven směrem na město Askiam. U východu potkáš Adama, promluv si s ním. Zeptej se na všechno, až se zeptáš na vězení, Adam bude po tobě chtít obstarat nějaké věci. Po rozhovoru jdi o obrazovku vlevo, na pravé straně seber kapradí. Pokračuj pěšinkou dále, vylez po schodech na houbu na které byli vojáci. Ze slamníku, kde ležel zraněný voják seber deku, ze stolu (zobrazí se na celou obrazovku) seber jídlo. Nyní si pospěš do uhelného dolu ke generátoru. Vpravo seber uhlí a bedýnku (prázdná krabice). Jdi za Adamem, promluv s ním o zásobách, které tam zanecháš. Vydej se směrem k chatrči Adama. Za prvním mostem dostaneš zprávu (přečti si ji). Přejdi rozcestí k dalšímu mostu, seber ze země u velkých balvanů drcené kosti. Pokračuj přes most a džungli až na planinu, kde potkáš Gustava s balónem (cestou na mostě můžeš na Gustava v letícím balóně zavolat). Oslov Gustava, přemlouvej ho tak dlouho, dokud tě nevezme k obrům.

Nahoru

Vesnice (hledání matky Airy Mnudé)

Jdi za rybářem (cestou dostaneš zprávu – přečti si ji), zeptej se na matku, po té na světlušku a kladky (světlušku dostaneš pokud správně srovnáš kladky). Jdi obrazovku vlevo, v pozadí prozkoumej kladky (zobrazí se na celou obrazovku).

 

Řešení:

Klikni na prostřední kladku (modrá) – zmizí.

Klikni na levou kladku (červená) – vlevo se objeví prostřední kladka (modrá) a uprostřed levá kladka  (červená).

Klikni na prostřední kladku (červená) – zmizí.

Klikni na pravou kladku (zelená) – prohodíš kladky prostřední (červená) za pravou kladku (zelená).

 

Po prohození kladek se zeptej rybáře na výsledek, jestli že si dobře prohodil kladky dostaneš světlušku. Nyní se vrať před vesnici k mastodontům, pod palmami seber kokosové ořechy, vpravo trus mastodontů. Zajdi za léčitelkou, promluv sní o všem. Budeš připravovat lektvar. Na cestě zasvěcenců prozkoumej poslední levý sloup (na celou obr. se zobrazí keřík s modrými bobulemi), v inv. si navlékni rukavice a utrhni bobule pěti smyslů. Vrať se k léčitelce, polož trus mastodonta vpravo na kámen, v inv. zažehni oheň na zapalovači a zapal trus. Na ohýnek polož kokosový ořech, do kokosu vlož bobule a nadrcené kůstky. Léčitelce řekni o připraveném lektvaru. V inv. si navlékni rukavice, z kokosu seber namočenou houbu. Jdi na začátek vesnice, pod altánem si promluv s obrem. Zeptej se na vše, především na houbu (řekne kde ji použít). V zadní části altánu použij houbu na díry. Opět promluv s obrem, o varování. Následuj obra do údolí duchů. Zde už na tebe čeká matka Aira Mnudé. Pověz ji všechno, co víš.

Nahoru

Periskop (závěr)

Zaleť balónem do města. Po příletu na tržnici uslyšíš vyzvánět telefon, zvedni telefon a na otázku co se ozve ve sluchátku (jestli jsi Ariana) odpověz ano. V telefonu se ozve Enrik, který potřebuje s tebou nutně mluvit. Jdi k balónu, prozkoumej koš balónu (na celou obrazovku se zobrazí palubní přístroje), z ventilu seber láhev helia (zabezpečení balónu). Jdi za Enrikem do komunikačního centra a o všem si s ním promluv. Dáš mu jako důkaz cívku filmu z tajné místnosti z diamantových dolů. Po rozhovoru najdeš v inv. universální klíč. Vyjeď výtahovou šachtou do řídícího centra, prozkoumej ovládací pult (zobrazí se na celou obrazovku). Zmačkni tlačítko vpravo u popisku akademie, tím zamezíš přístup lektorovy do akademie. Z podlahy seber kleště. Jdi k lékárně, zde si promluv s hlavním inženýrem o všem možném. Po rozhovoru pokračuj do obchodu, hlavní dveře odemkni universálním klíčem. Vejdi do tajné místnosti, prozkoumej regál vedle stolu (zobrazí se na celou obrazovku). V regále uvidíš odloženou lupu. Použij kleště na lupu a do inv. získáš zvětšovací čočku. Za hlavní bránou si promluv s hlídačem Ocinem, zeptej se na vše, hlavně na zrcadlo (povolí ho vzít z fotoaparátu). Jdi vlevo k věži a vejdi do laboratoře. Z fotoaparátu seber zrcadlo, vrať se před bránu (dostaneš zprávu – přečti si ji), použij železniční vozík poháněný zvířetem, tím se přeneseš přímo k periskopu. Otoč periskopem o devadesát stupňů, prozkoumej ho a zobrazí se vnitřek periskopu na celou obrazovku. Použij světlušku v horní části periskopu na osvícení, ze středové části odstraň kus T železa, vlož do horní části zvětšovací čočku a do dolní části zrcadlo. Seber světlušku, periskop zhasne. Řekni si muži u knihovny o souřadnice (jsou na stole). Na pracovním stole pod tabulí prozkoumej dokumenty, podívej se do počítače na souřadnice. Použij dalekohled a to je tvoje poslední věc kterou ve hře uděláš.

 

 

Hlavní stránka     Návody    Stáhnout návod