Hlavní stránka    Návody    Stáhnout návod

 

 

 

 

Použité zkratky:   inv. – inventář                                     KAPITOLA PRVNÍ: NÁVRAT BUDOUCÍHO

                           PTM – pravé tlačítko myši                  KAPITOLA DRUHÁ: ZPĚT ZA SVĚTLEM

                           LTM – levé tlačítko myši                    KAPITOLA TŘETÍ: SKRYTÉ DĚDICTVÍ

                                                                                     KAPITOLA ČTVRTÁ: ZAPOMENUTÉ POUTO

                                                                                     KAPITOLA PÁTÁ: ZPOVĚĎ PRAVDY

                                                                                     KAPITOLA ŠESTÁ: POHLEĎ SKRZE ZRCADLO

 

 

 

 

KAPITOLA PRVNÍ: NÁVRAT BUDOUCÍHO

 

Po úvodním demu jdi ke schodišti, vyjdi po schodech nahoru a pokračuj ke svému pokoji. Odemkni dveře klíčem a vejdi do pokoje. Z kufru seber prášky a peněženku, skoč do inv.  a vyndej z peněženky minci PTM. U stolu otevři horní šuplík a na stole prozkoumej fotografii (oživí se ti staré vzpomínky). V pokoji ještě prozkoumej krb (musíš zjistit, že je chladno, aby si později mohl požádat sluhu Batese o zapálení krbu). Vyjdi z pokoje ke schodům. Jdi do starého křídla a pokračuj do staré části zámku. Vpravo z vyhořelého krbu seber roztrhanou fotku PTM, v inv. PTM prozkoumej roztrhanou fotku a budeš ji skládat jako puzzle (při skládání fotky dbej na to aby rohy fotky byly na označených rohách na obrazovce, LTM-útržek uchopíš, PTM-útržek otáčíš). Jdi na půdu (dveře jsou zamčený, toto musíš zjistit). Jdi do haly a pokračuj před knihovnu. U krbu před knihovnou uvidíš Batese, zeptej se ho na klíč od půdy a požádej ho o zapálení krbu ve svém pokoji. Jdi do kuchyně a cestou v jídelně po levé straně seber z mísy s ovocem bonbóny. V kuchyni vedle dveří do sklepa seber klíč od půdy a jdi do staré části odemknout dveře na půdu. Jdi na půdu. Prozkoumej zavřenou truhlu (je zamčená, nutno vědět, budeš žádat Roberta o klíč od truhly pro vyfasování filmu do fotoaparátu). Jdi vlevo a použij dveře do věže (rukama zatlučená prkna neodlomíš).Vyjdi ze zámku a pokračuj ke stáji, cestou prozkoumej plot pod věží (Batese se pak zeptáš na místo činu). Vejdi do stáje a ze šuplíku pracovního stolu seber kladívko. Vrať se na půdu a použij kladívko na dveře od věže. Jdi do věže (zamčeno, musíš vyzkoušet otevřít dveře ještě po druhé, Samuel prohlásí, že se musí zeptat na klíč Victorie – hra tě pak pustí do společenské místnosti). Vyjdi ze zámku ven, pokračuj ke schodům a k hlavní bráně. Pod shodami potkáš zahradníka Hanryho. Promluv s ním a zeptej se ho na všechno. Jdi ke skleníku. Před skleníkem prozkoumej drtič (uvidíš krev). Jdi do skleníku (zamčeno). Vrať se k zahradníkovi, zeptej se na zavřený skleník a na drtič. Jdi se opět podívat na drtič (žádnou krev už neuvidíš). Jdi ke stáji a promluv si s podkoním Morrisem. Zeptej se na všechno. Jdi do knihovny a promluv si s Hermanem. Zeptej se na všechno. Jdi do střední části knihovny, na levé straně ze stolu seber svitek (mapa panství). Jdi do pracovny za Robertem a promluv s ním (zeptej se na všechno). Před Robertovou pracovnou prozkoumej stojan na noviny. Jdi do jídelny a pokračuj na zadní zahradu. Prozkoumej fontánu. Jdi za zahradníkem do skleníku. Na pravé straně prozkoumej obraz. Promluv si s Henrym. Zeptej se na obraz a poruč mu aby vyčistil fontánu. Jdi do společenské místnosti za Victorií a zeptej se jí na klíč od věže. Urazí se a decentně tě vyhodí. Jdi ke svému pokoji, potkáš tam sluhu. Po rozhovoru zajdi za sluhou do haly před knihovnu. Zeptej se Batese na místo smrti Williama. Sluha ti ukáže místo úmrtí Williama  a také skvrnu na věži. Po odchodu Batese prozkoumej  skvrnu na věži (objeví se na celou obrazovku), prozkoumej symbol (Samuel, to chce nějak zaznamenat). PTM prozkoumej křoví pod věží a získáš zvláštní předmět. Jdi za sluhou do kuchyně, zeptej se  na zvláštní předmět (pošle tě za zahradníkem) a na Victorii (doporučí ti omluvit se Victorii). Jdi za zahradníkem, zeptej se  na zvláštní předmět a na směnku. Jdi za Victorií a omluv se jí. Promluv s ní a zeptej se jí na všechno. Z rozhovoru vyplyne, že pozůstalosti má Hermann. Jdi do knihovny za Hermannem a požádej ho o pozůstalosti Williama (poslíček ti přinese v sedm hodin před hlavní bránu pozůstalosti).  Jdi za Robertem, ukaž mu opět složenou fotografii (až po té co ji uvidí Victorie) a zeptej se  na Morrise. Jdi do svého pokoje. Otevři dolní šuplík (bude zamčený). Nad dveřmi prozkoumej rám dveří PTM a získáš klíč od spodního šuplíku. Použij klíč k šuplíku na spodní šuplík. Ze šuplíku seber fotoaparát. Jdi za Robertem do pracovny a zeptej se  na film do fotoaparátu a na klíč od truhly (dostaneš klíč,ale musíš mít zjištěno, že truhla je zamčená). Jdi na půdu, použij  Robertův klíč na truhlu, z truhly seber film a použij  do fotoaparátu. Jdi ke skvrně na věži a použij fotoaparát na skvrnu (vyfotíš symbol). Jdi za Robertem, vrať mu klíč a zeptej se na vyvolání filmu. Jdi hlavní bránou ven a na mapě klikni na Willowcreek. Jdi k hostinci a pokračuj přes most k vetešnictví. Jdi do vetešnictví (zavřeno). Vrať se k hostinci a promluv si s chlapcem, při rozhovoru mu dej bonbony a zeptej  se na vše ostatní (po rozhovoru chlapec míčem rozbije okno). Jdi do hostince a promluv si s hostinským (Harry, zeptej se na všechno). Pak si promluv s Tomem a zeptej se na dluh. Jdi si promluvit s hostinským a zaplať dluh za Toma. Opět si promluv s Tomem a řekni mu, že jsi zaplatil dluh (dozvíš se, že William chodil po půlnoci na faru). Dále se ještě zeptej na Marka. V inv. PTM prozkoumej mapu panství a klikni na faru Warmhill. Na faře jdi vpravo a promluv si s hrobníkem. Zeptej se na všechno. Po rozhovoru jdi vlevo k zadnímu hřbitovu. Podívej se k hrobu Williama. Prozkoumej obě krypty, podívej se na náhrobní kámen a přečti si nápis (kliknout myší). Vrať se zpátky k hrobníkovi a zeptej se, jestli se otec Frederick vrátil. V tu chvíli začnou bít zvony, sedmá hodina, Samuel se vrátí před hlavní bránu, kde bude čekat poslíček Mark. Po rozhovoru seber krabici. V inv. PTM z krabice vyndej hodinky. Z hodinek PTM vyndej papírek. Prozkoumej PTM papírek (náznak kde najít klíč od dveří do věže). Jdi do zadní části knihovny, prozkoumej stůl a na pracovním stole prozkoumej kalamář (otevřeš tajnou skříň). Z tajné skříně seber krabičku (planety). Jdi do střední části knihovny. Použij planety na glóbus. Klikni na glóbus (zvětší se na celou obrazovku, planety budou seřazeny od největší po nejmenší).

 

Seber osmou  největší planetu, polož ji na první  půlkruh od slunce (Merkur).

Seber šestou   největší planetu, polož ji na druhý půlkruh od slunce (Venuše).

Seber pátou    největší planetu, polož ji na třetí    půlkruh od slunce (Země).

Seber sedmou největší planetu, polož ji na čtvrtý půlkruh od slunce (Mars).

Seber první     největší planetu, polož ji na pátý    půlkruh od slunce (Jupiter).

Seber druhou  největší planetu, polož ji na šestý   půlkruh od slunce (Saturn).

Seber třetí       největší planetu, polož ji na sedmý půlkruh od slunce (Uran).

Seber čtvrtou  největší planetu, polož ji na osmý   půlkruh od slunce (Neptun).

Seber devátou největší planetu, polož ji na devátý půlkruh od slunce (Pluto).

 

Pozn. Dávej pozor, jestli dáváš planety do správných půlkruhů (klame to).

 

Po správném položení planet se pootočí půlkruh a otevře tajnou skrýš. Seber veliký klíč, jdi na půdu a Williemovým klíčem odemkni dveře do věže. Jdi do věže. Otevři pracovní stůl, prozkoumej pracovní stůl (objeví se na celou obrazovku). Z pracovního stolu seber šachovou figurku a skříňku. Opusť pracovní stůl. Otevři šuplík u pracovního stolu a podívej se do šuplíku. Seber ze šuplíku knihu. Opusť šuplík, prozkoumej PTM otevřený šuplík u pracovního stolu a získáš Williamův deník. PTM si deník přečti. V inv. prozkoumej PTM knihu a získáš klíč. Tento klíč použij na masivní truhlu a podívej se do ní. Seber zvláštní kouli (černá). V inv. PTM prozkoumej šachovou figurku a vystřelí malý nůž. Použij malý nůž na zavřené dveře. Vyjdi ven, zamotá se ti hlava, omdlíš a ocitneš se ve svém pokoji v posteli.

 

Nahoru

KAPITOLA DRUHÁ: ZPĚT ZA SVĚTLEM

 

Ráno po rozhovoru s detektivem jdi do zadní zahradyfontáně. U fontány prozkoumej půdu (hluboká stopa v blátě). PTM prozkoumej fontánu (na dně se něco leskne). Jdi do kuchyně a pokračuj otevřenými dveřmi do sklepa. Ve sklepě si promluv s Batesem (zeptej se na všechno, především na fontánu). Jdi do zadní části k čerpadlu. Prozkoumej ovládání čerpadla. Jdi si promluvit s Batesem o čerpadle (o rozbité výpusti). Jdi k čerpadlu a použij ovládání čerpadla. Od Batese jsi se dozvěděl, že druhý sloupec zprava ukazuje hladinu ve fontáně.                                   

 

Řešení: 1. druhé kolo zleva - PTM 2x otoč kolem (dvě kliknutí myší)   

             2. první kolo zleva  - PTM 1x otoč kolem (jedno kliknutí myší)      

             3. třetí kolo zleva   -  LTM 1x otoč kolem (jedno kliknutí myší)

 

Touto kombinací vyprázdníš druhý sloupec zprava, to znamená, že ve fontáně není voda. Jdi k fontáně, prozkoumej symbol (zobrazí se na celou obrazovku ). Vedle symbolu seber klíček a použij fotoaparát na symbol (vyfotíš symbol). Jdi do skleníku, otevři pravý šuplík a použij klíček z fontány na plechovou skříňku. Ze skříňky seber dopis (Morris krade vína). Otevři a prozkoumej levý šuplík (směnka zde není). Jdi za Morrisem do stáje a zeptej se na dopis (dáš mu dopis). Jdi za Victorií ke knihovně. Zeptej se na doktora Hermanna (zjistíš kde bydlí). Použij mapu a jdi „Hermannův dům“. V márnici si o všem promluv s Hermannem. Venku u Hermannova domu nalevo prozkoumej popelnici a získáš útržky dopisu. V inv. PTM prozkoumej roztrhaný dopis a poskládej ho obdobně jako fotku. Po úspěšném složení dopisu u hlavních vchodových dveří zazvoň na zvonek (dostaneš se zpět do márnice). V márnici pod umyvadlem prozkoumej kanystry a požádej Hermanna o vyvolání filmu z fotoaparátu. Použij mapu, jdi do vetešnictví ve  Willowcreek. Požádej Murraye o ustalovač a zeptej se na runu (budeš vymáhat Hanryho zastavenou věc). Jdi za Hermannem do Márnice a dej mu ustalovač. Jdi do hostince, promluv si s Harrym a zeptej se na Marka. Promluv s Markem o Hermannovi (požádáš ho o laskavost). Hra bude  chvíli hrát sama (dostaneš se do márnice), dokud nepřijde Mark vyrušit Hermanna. Až Hermann odejde z márnice, otevři zásuvku a seber plast. Vlevo v regále z krabice seber směnku. Použij plast na klíče pověšené nad umyvadlem. V tu chvíli se doktor vrátí, odejdi do hostince a zeptej se Harryho na výrobu klíče (doporučí Marka). Požádej Marka aby ti vyrobil klíč, Mark bude souhlasit. Jdi do vetešnictví, promluv s Murrayem, za směnku vyfasuj zastavenou věc. Po obdržení druhé části zvláštního předmětu použij v inv. na první část zvláštního předmětu (obě části do sebe zapadnou). Jdi do hostince, zeptej se Harryho na Marka (není tam). Jdi do márnice, zeptej se Hermanna na fotky (nemá). Jdi do hostince po druhé, zeptej se Harryho na Marka (opět tam není). Jdi se opět zeptat do márnice doktora Hermanna na fotky (budou připraveny). Seber fotky z umyvadla. Jdi opět do hostince, zeptej se Harryho na Marka (bude mít pro tebe klíček od kontejneru).U Hermannova domu použij klíček od kontejneru na kontejner. Z kontejneru seber šaty. V inv. PTM prozkoumej Hanryho šaty (zevnitř je něco tvrdého). Použij malý nůž (šachová figurka) na Hanryho šaty a získáš diamant. V inv. použij diamant na zvláštní předmět (zvláštní předmět bude kompletní). Nyní se vydej na faru Warmhill.

 

Vejdi do kostela, vpředu prozkoumej mříž  !!! (zavřená) a pokračuj k oltáři. Promluv s otcem Frederickem, zeptej se na všechno a přesvědč otce aby tě pustil do zvonice (musíš mít vyzkoušeno, že vchod do zvonice „mříž“ je zamčená). Ve zvonici vpravo od okna prozkoumej otvor, potom použij zvláštní předmět na otvor. Z podlahy vyjede oltář. Prozkoumej oltář a na celou obrazovku se zobrazí hlavolam. Tvým úkolem je přesunout bílé kameny místo černých kamenů.

 

Řešení:

Na horním cípu zajeď bílým prostředním kamenem o 1 pole vlevo.

Na horním cípu zajeď bílým kamenem (nad červeným kamenem) 1 pole nahoru a 1 pole vpravo.

Červeným kamenem zajeď o 2 pole nahoru.

Z dolního cípu bílým kamenem zajeď o 2 pole nahoru.

Z dolního cípu bílým kamenem zajeď ze středu o 1 pole vlevo.

Z dolního cípu bílým kamenem zajeď o 1 pole nahoru, 1 pole vpravo.

Z pravého cípu zajeď černým kamenem o 1 pole vlevo, 3 pole dolů.

Z pravého cípu zajeď černým kamenem o 2 pole vlevo, 2 pole dolů.

Z pravého cípu zajeď černým kamenem o 3 pole vlevo, 1 pole dolů.

Z horního cípu bílým kamenem zajeď o 1 pole dolů, 3 pole vpravo.

Dva černé kameny z dolního cípu vrať na pravý cíp.

Z dolního cípu přesuň jeden z bílých kamenů na horní cíp.

Z pravého cípu přesuň černý kámen o 1 pole vlevo, 2 pole dolů, 1 pole vpravo nebo vlevo.

Z pravého cípu přesuň černý kámen o 2 pole vlevo, 1 pole dolů.

Z horního cípu přesuň bílý kámen o 1 pole dolů, 2 pole vpravo.

Z dolního cípu přesuň černý kámen o 2 pole nahoru.

Z dolního cípu přesuň poslední bílý kámen na pravý cíp.

Z horního cípu přesuň černý kámen o 3 pole dolů, 1 pole vlevo nebo vpravo.

Z horního cípu přesuň červený kámen o 4 pole dolů (křižovatka dolního cípu).

Z horního cípu přesuň bílý kámen z pravé strany o 1 pole vlevo, 3 pole dolů.

Z levého cípu přesuň černý kámen o 1 pole vpravo, 2 pole nahoru, 1 pole vpravo.

Z levého cípu přesuň černý kámen o 2 pole vpravo, 2 pole nahoru.

Z levého cípu přesuň černý kámen o 3 pole vpravo, 1 pole nahoru.

Z dolního cípu přesuň bílý kámen o 1 pole nahoru, 3 pole vlevo.

Dva černé kameny z horního cípu vrať na levý cíp.

Z horního cípu přesuň bílý kámen o 4 pole dolů.

Z levého cípu přesuň černý kámen o 1 pole vpravo, 3 pole nahoru.

Z levého cípu přesuň černý kámen o 2 pole vpravo, 1 pole nahoru.

Z dolního cípu přesuň bílý kámen o 1 pole nahoru, 2 pole vlevo.

Z horního cípu přesuň černý kámen o 2 pole dolů.

Z horního cípu přesuň poslední bílý kámen na levý cíp.

Z dolního cípu přesuň černý kámen o 2 pole nahoru.

Na horním cípu přesuň černý kámen na střed horního cípu.

Z dolního cípu přesuň červený kámen na střed hlavolamu.

Z dolního cípu přesuň zprava černý kámen k červenému kameni.

Z dolního cípu přesuň zleva černý kámen na střed dolního cípu.

 

Po úspěšném vyřešení hlavolamu nalevo odkryj koberec, sejdi dolů a po tvé levici prozkoumej otvor. Vrať se zpátky nahoru a z otvoru seber zvláštní předmět. Jdi dolů, použij zvláštní předmět na otvor (dveře se za tebou zabouchnou). Nyní musíš vyluštit čtyři slovní hádanky.

 

Řešení:

Hádanka ve staré knize vlevo vpředu „Ten, kdož ji vyrobil, nikdy ji nechce. Ten, kdož ji zaplatil, nepotřebuje ji. Ten, kdož ji užívá, okem ji nespatřil.“. Jdi k odpovídajícímu kamennému  bloku a nastav pomocí písmen slovo RAKEV (toto slovo má William poznamenáno v deníku).

Hádanka ve staré knize vpravo vpředu „Vždy se prolomí, když se vysloví“. Jdi k odpovídajícímu kamennému  bloku a nastav slovo TICHO (na konci slova O s křížkem).

Hádanka ve staré knize vpravo vzadu „V zimě jej lze spatřit, jindy oku skryt. Jemný jako světlo, lehký jako pírko, není tvora v celém světě schopna bez něj žít“. Jdi k odpovídajícímu kamennému  bloku a nastav slovo DECH.

Hádanka ve staré knize vlevo vzadu „S lehkostí jde po hladině, však neuměje létat. Tiše pluje pod hladinou, však neuměje dýchat. Ve svitu dne nejmocnější, v noci tiše umírá“. Jdi k odpovídajícímu kamennému  bloku a nastav slovo STÍN.

 

Správné řešení znamená objevení Marcusovy hrobky. Z kamenné hrobky seber klíč a knihu, kterou si přečteš. Opusť hrobku. PTM prozkoumej svícen ležící na zemi. Vyběhne myš. Jdi směrem kam utekla (podezřelé místo) a spadneš do dolů. Vpravo u sudu prozkoumej kolo (ventil). Otáčej s ventilem dokud se nezasekne. Hned vpravo prozkoumej mechanismus. Prozkoumej mechanismus podruhé (zobrazí se na celou obrazovku).

 

Nastavení pák:  první páku zleva nastav do středové polohy

                          druhou páku zleva nastav do dolní polohy

                           třetí páku zleva nastav do horní polohy

 

Po nastavení pák do těchto pozic, vpravo otoč zapínačem (rozsvítí se světlo). Sebereš si svoje věci, které si při pádu vytrousil. Z plotu seber provaz. Z plechové krabice v regálu seber kleště. Tlačítkem (vpravo od mechanismu) zhasni tlačítkem světlo. Použij kleště na kabel, který při chodu elektřiny jiskřil. Rozsviť tlačítkem světlo. PTM prozkoumej drátěné dveře (klíč z druhé strany). Použij kleště na drátěné dveře. Použij dveře (sebereš klíč). Použij klíč na drátěné dveře a odejdi. V další štole seber z hromady tyč, z kostry seber hadr. Jdi dále tunelem a dostaneš se k výtahu. Pod sudem prozkoumej poklop. Zkus pohnout ze sudem (moc těžký). Použij ostrou tyč na sud (sud bude po chvilce odvalen). Zvedni poklop (nejde). Použij provaz na poklop a na důlní vozík. PTM prozkoumej důlní vozík (odbrzdíš důlní vozík). Roztlač důlní vozík a poklop vyvrátíš. Otvorem slez úplně dolů. Vpravo od pojistek prozkoumej cosi (rozvodna). Malým nožem (šachová figurka) odemkni rozvodnu. Podívej se na rozvodnu (objeví se na celou obrazovku). Zleva zapoj tyto dráty v tomto pořadí – zelený, červený, modrý. Vlevo stlač tlačítko (rozsvítí se světlo). PTM z kostry seber malý klíč a použij na levou plechovou skříň. Ze skříně seber revolver, náboje a strojní plány. Ze stolu seber knihu a přečti si ji. Vylez šachtou úplně nahoru a pokračuj do strojovny. Použij strojní plány na ovládací panel stroje. Jdi k výtahové šachtě a opět sešplhej úplně dolů. Prozkoumej ucházející páru. Jdi nahoru do strojovny a vedle stroje v louži namoč hadr. Slez dolů a použij mokrý hadr na páru (ucpeš díru a po chvilce se stroj zastaví). Prozkoumej pojistky (spálená pojistka). Vylez nahoru a pokračuj ke skladišti. Mezi tunely otevři malým nožem rozvodnu a seber z ní pojistku. Slez dolů a namontuj novou pojistku. Vlevo zapni generátor. Vylez o jedno patro výše. Použij blikající ovládací panel (přivoláš výtah). Zmáčkni ovládací panel podruhé (otevřeš dveře) a vejdi do výtahu (výtah tě odveze nahoru). Zde prozkoumej mříž. PTM prozkoumej pevný zámek (zjistíš, kde je zámek prorezlý, musíš ustřelit zámek na první výstřel !!!).V inv. nabij revolver náboji. Použij revolver na pevný zámek. Otevři mříž a vyjdi z dolů. V cestě ti bude bránit vlk, neváhej ani sekundu  a prožeň kulku z revolveru jeho kožichem. Odejdi.

 

Nahoru

KAPITOLA TŘETÍ: SKRYTÉ DĚDICTVÍ

 

Jdi k hlavní bráně, na pravé straně zazvoň na zvonek (nikdo nepřijde). Zazvoň po druhé a PTM prozkoumej zvonek (špatný kontakt). Na levé straně z rozbité sochy seber hřebík (na třetí kliknutí myši). Použij hřebík na zvonek. Přijde správce a po rozhovoru mu ukaž Williamovo parte (pokud nestihneš ukázat Williamovo parte, opět zazvoň na zvonek). Správce tě zavede za Eleonorou, při rozhovoru se zeptej na všechno. Po rozhovoru vyjdi ven a pokračuj na rozcestí, kde najdeš Louise. Nařiď Louisovi, aby spravil zvonek (při rozhovoru s Eleonorou zmínit o rozbitém zvonku). Jdi do staré zahrady, z kohoutku seber drát a pokračuj k opuštěnému domu. PTM prozkoumej dveře (klíč z druhé strany). Použij Williamovo parte na dveře a drátem shoď klíč na Williamovo parte (použij drát na dveře a získáš klíč). Použij klíč na dveře. V opuštěném domě pohlaď na krbu spící kočku. Kočku vyplašíš, zaběhne do skříně a na zem spadne montážní klíč. Z podlahy seber montážní klíč a použij ho na malá dvířka u krbu (zobrazí se na celou obrazovku). Z otevřených dvířek seber svíčku a zapalovač. V inv. použij malý nůž (šachová figurka) na svíčku (zůstane jen knot). Použij knot  na zapalovač. Opravený zapalovač použij na skříň. Jdi do tajný chodby. Promluv s Richardem (Richard rozbije lahvičku oxidu boru, kterou budeš muset shánět). Seber ze země střepy a ze stolu lahvičku. Jdi nahoru, ze stolu seber konvici. Jdi do staré zahrady, z kohoutku natoč vodu do konvice. Vrať se do opuštěného domu, z podlahy seber špinavý papír (noviny) a vlož do kamen v levé části místnosti. U krbu seber polínka a přilož je do kamen. Použij zapalovač na kamna (zapálíš kamna). Polož konvici s vodou na kamna. Vpravo se podívej na stolek se šuplíkem (zobrazí se na celou obrazovku). Zde otevři malý šuplík a seber plnící pero. Jdi do staré zahrady, natoč kohoutkem prázdnou lahvičku vodou a v inv. použij plnící pero na lahvičku s vodou (smícháš vodu s inkoustem). Jdi k hlavní bráně podívat se, jak Richard opravuje zvonek. Jdi do vily a promluv s Eleonorou (vyřídit Louisovi, aby posekal trávník). Jdi k hlavní bráně za Louisem a nařiď mu aby posekal trávník (nebude mít na posekání trávy čas). Jdi za Eleonorou a postěžuj si, že Louis nechce posekat trávu (výslovně nakáže posekat trávu). Jdi opět za Louisem a přikaž mu posekat trávu. Jdi do opuštěného domu, nyní se v konvici bude vařit voda a z otvoru stoupat pára. Použij střep na páru a odlepíš etiketu. Jdi k hlavní bráně (cestou na rozcestí uvidíš Louise sekat trávu). Z bedny s nářadím seber lepidlo a pevný drát. V inv. použij lepidlo na etiketu a natřenou etiketu použij na lahvičku s rozpuštěným inkoustem (oxydant je na světě). Jdi na rozcestí, použij drát na trávník (v době, kdy Louis bude k tobě otočen zády). Až Louis odejde od rozbité sekačky seber z bundy klíč (visí na stromě). Jdi k opuštěnému domu, pokračuj ke kapli  a použij klíč od hrobky na mříže. V hrobce nad jednotlivými  sochami prozkoumej všechny tři nápisy. Jdi za Richardem a dej mu lahvičku s oxydantem a promluv si s ním (zeptej se na vše, především na nápisy v hrobce, které jsi prozkoumal). Jdi za zahradníkem a promluv s ním. Jdi za Richardem a zeptej se na nápisy (nemá přeloženo). Jdi si promluvit s Eleonor, vrať se k Richardovi a zeptej se na nápisy (nemá přeloženo). Jdi se podívat do hrobky, cestou prozkoumej to co jsi neprozkoumal. Vrať se k Richardovi, cestou v opuštěném domě, před tajnou chodbou, prozkoumej ústřižky z novin (vylepené papíry)  nalepené na dveřích (zjistíš něco ohledně krve)!!!  Zeptej se Richarda na nápisy. Tentokrát ti řekne význam nápisů (jsou to jména bohů). Při rozhovoru požádej Richarda o krev. Seber krev z mrazícího boxu. V opuštěném domě z kamen seber konvici s vodou. Jdi k hrobce, před hrobkou z kamenného květináče seber hlínu. Jdi do hrobky. Použij konvici s vodou na kamennou misku u sochy na pravé straně. Použij hlínu na kamennou misku  u sochy uprostřed. Použij krev na kamennou misku u sochy na levé straně. Po naplnění všech tří kamenných misek z podlahy vystoupá oltář. Prozkoumej oltář (zobrazí se na celou obrazovku) a budeš řešit hlavolam (poskládat znamení zvěrokruhu ve správném pořadí).

 

Řešení:

             è  - pomocně přiřazený znak kameni s vylomeným pravým dolním rohem

í    - pomocně přiřazený znak kameni se zaobleným levým dolním rohem

ì - pomocně přiřazený znak kameni se zaobleným pravým horním rohem

Ý - pomocně přiřazený znak kameni s vylomeným levým horním rohem

 

Toto je správné seřazení znamení zvěrokruhu, při kterém se otevře středová část hlavolamu:

V

_

II

a

i

è

í

b

h

ì

Ý

c

g

f

e

d

 

Po správné kombinaci se otevře středová část hlavolamu a k dispozici budeš mít klíč. Seber klíč. V tu chvíli tě správce nachytá v hrobce a zamkne ji. Jdi do laboratoře za Richardem a promluv si o zamčené kryptě (Richard ti pomůže do zamčené hrobky za pomoc s pokusem dnes v noci). Jdi se do vily vyspat. V noci v tichosti sešplháš z okna ven. Jdi do staré zahrady, na mostě seber štěrk a pokračuj k opuštěnému domu. Jdi dovnitř (dveře zamčeny). Jdi zpět do staré zahrady, použij štěrk  (kamínky) na věžní okýnko. Kamínkem se trefíš až na třetí použití. Hra bude chvíli hrát sama, při experimentu dojde k nehodě. Ze stolku seber kyselinu a jdi k hrobce. Použij kyselinu na mříž. V kapli vpravo prozkoumej kamennou hrobku. Použij klíč (z hlavolamu) na kamenný zámek (zámek). Jdi do odkryté tajné chodby. Dál se nedostaneš, mříže jsou zamčené. Prozkoumej zámek mříže. Vrať se k Richardovi a zeptej se na symbol mříže (získáš klíč od vily). Seber klíč ze stolu, jdi k vile a použij klíč na dveře. V hale u zrcadla prozkoumej dřevěnou skříňku. Na celou obrazovku se zobrazí hlavolam.

Řešení:

1. Bílý kůň vlevo dole posuň vpravo na střed (bílé pole).

2. Černý kůň vlevo nahoře posuň dolů na střed (bílé pole).

3. Bílý kůň vpravo na středu posuň vlevo nahoru (černé pole).

4. Bílý kůň vpravo dole posuň nahoru na střed. (bílé pole).                 

5. Černý kůň vpravo nahoře  posuň vlevo na střed (bílé pole) a vzápětí vpravo dolů (černé pole).

6. Bílý kůň nahoře na středu posuň vlevo dolů (černé pole) a vzápětí vpravo na střed (bílé pole).

7. Černý kůň dole na středu posuň vpravo nahoru (černé pole).

8. Bílý kůň vlevo nahoře posuň dolů na střed (bílé pole).

9. Bílý kůň vpravo na středu posuň vlevo nahoru (černé pole).

10. Černý kůň vpravo nahoře posuň vlevo na střed (bílé pole).

11. Bílý kůň dole na středu posuň vpravo nahoru (černé pole).

12. Černý kůň vpravo dole posuň nahoru na střed (bílé pole).

13. Černý kůň vlevo na středu posuň vpravo dolů (černé pole).

14. Černý kůň nahoře na středu posuň vlevo dolů (černé pole).

 

Po otevření skříňky získáš amulet. Jdi do hrobky a pokračuj tajnou chodbou k zamčeným mřížím. Použij amulet na zámek mříže. Pokračuj do krypty, zde použij štěrk (kamínky) na jednu lebku visící  na zdi vlevo od vchodu (musíš najít správnou lebku, je to třetí lebka zprava, po prozkoumání prasklá lebka). Lebka spadne na zem. Prozkoumej spadlou rozbitou lebku (zobrazí se na celou obrazovku, klíč spadl za mříže). Jdi do opuštěného domu, u krbu seber pohrabáč. Vrať se do krypty, prozkoumej rozbitou lebku a použij pohrabáč na klíč za mřížemi. Tento klíč (klíč s lebkou) použij na monolit umístěný ve středu krypty. Otevři hrob a z hrobu seber klíč.

 

Nahoru

KAPITOLA ČTVRTÁ: ZAPOMENUTÉ POUTO

 

Po rozhovoru s rodinou jdi do hostince ve Willowcreek, promluvíš si s hostinským, potom si promluv s hrobníkem (dozvíš se, kde vlci zabili Vicka). Použij mapu a jdi k Stonering, kde se potkáš a promluvíš s detektivem (ptej se na všechno). Po rozhovoru prozkoumej menhir u dvou stromů (zobrazí se na celou obrazovku). Použij Williamův deník na záhadný symbol (zakreslíš si ho do deníku). U levého menhiru prozkoumej PTM rostlinu (něco tam je). Vpravo za detektivem použij krev na kámen a detektivovi řekni o krvi na kameni. Až se detektiv otočí k tobě zády, rychle PTM seber věc z pod rostliny (kapesník). Použij mapu a jdi do Hermanova domu. Zazvoň na zvonek a jdi do márnice (zeptej se doktora na všechno). Po rozhovoru jdi na zámek Black Mirror k hlavní bráně. Ze schránky seber dopis. Po přečtení dopisu jdi za Victorií do jejího pokoje a zeptej se na Roberta a Jamese. Po rozhovoru použij mapu a jeď do sanatoria Ashburry. U vstupní brány zazvoň na zvonek, po chvilce tě sestra pustí do sanatoria. Promluv si se sestrou o Jamesovi.  Vyjdi ven z budovy a pokračuj vlevo okolo budovy. U kotelny vlevo od dveří prozkoumej lahve (piva), zaklepej na dveře a promluv si s kotelníkem (zeptej se na všechno, především na piva). Jdi do hlavní haly k sestře a ptej se na telefon (sestra odejde). Vejdi dvířky u pultu a na celou obrazovku se zobrazí zamčená skříňka s léky. Na levé straně seber vázu. Pokud nemáš ještě z peněženky vyndanou minci, tak v inv. PTM prozkoumej peněženku a získáš minci. Použij minci na vázu a získáš klíček od dvířek. Použij klíček na dvířka. Ze skříňky seber barbiturát. Vrať se zpět před pult, sestra se vrátí. Uprostřed haly použij kapesník na fontánu (získáš mokrý kapesník). Jdi ke kotelně, z popelnice u stříšky seber injekci (na druhé kliknutí). Ze stříšky seber kladivo. V inv. naplň injekci barbiturátem a naplněnou injekci použij na pivo. Vlevo prozkoumej okýnko (zobrazí se na celou obrazovku). Použij kladivo na cihlu (kladivo můžeš použít tehdy, jakmile zevnitř uslyšíš kroky a otvírání dvířek od kotle – pískavý zvuk). Po odsekání cihly (rozbiješ ji na třikrát), vylom tyč. Použij mokrý kapesník na přístroj (termostat). Opusť  okýnko a chvilku počkej (kotelník si dojde pro pivo). Počkej další chvilku a jdi do kotelny. Na levé straně PTM prozkoumej uhlí (získáš tělo panenky). Jdi do zadní části. Prozkoumej nástěnku (zobrazí se na celou obrazovku), z nástěnky seber vlevo dole jeden ze zapíchnutých špendlíků a vpravo dole visící klíček. Z plakátu si zapamatuj rok 1918. Jdi ke dveřím a prozkoumej nalevo panel (zobrazí se na celou obrazovku). Vlož klíček do otvoru a vyťukej postupně čísla z nástěnky 1, 9, 1, 8 a potvrď tlačítkem vpravo dole. Rozsvítí se zelená kontrolka a dveře budou odemčeny. Vejdi do dveří (dál se nedostaneš, hlídá tam doktor). Jdi za sestrou do hlavní haly a vyžádej si rozpis služeb. Vrať se zpět do zadní části kotelny a použij rozpis služeb na intercom u nástěnky (odvoláš doktora). Vejdi do dveří a pokračuj dále chodbou (promluvíš si s bláznem Raphem). Po rozhovoru u lavičky PTM prozkoumej koš a získáš hlavu panenky. V inv. PTM prozkoumej tělo panenky a získáš nit. Použij nit na špendlík, použij hlavu panenky na tělo panenky, špendlík s nití použij na hlavu a tělo panenky (panenka opravena). Dej opravenou panenku Ralphovy a promluv si s Ralphem. Nad lavičkou, vypínačem zhasni světlo, strhni drát, který  vede od vypínače ke světlu, seber drát na zemi a použij vpravo na pletivo. Použij hrací skříňku na pletivo (přiběhne zvědavý doktor a klepne ho elektrický proud). PTM seber doktorovi klíče od cel. Použij klíče do cel na Jamesovu celu. V cele, vpravo ve slamníku, seber z díry PTM dopis. Vlevo si prohlédni obraz, obraz sebereš a doktor zamkne dveře od cely. Vlevo na zdi PTM strhni kresbu oka (promluvíš si s Ralphem, zeptej se na všechno a  dozvíš se kudy utéct s cely). Po rozhovoru dírou pod postelí uteč. Po útěku se opět ocitáš doma. Jdi do kuchyně promluvit si s Batesem a zeptej se na Maják z obrazu. Použij mapu a jdi k majáku Sharp edge. Prozkoumej vchod do majáku (ulož si pozici). Obejdi maják vlevo, kdosi tě tam bouchne po hlavě.  Ocitáš se na zemi vedle Jamese, který ti kope hrob. Nyní musíš jednat velmi rychle. Použij nůž (šachová figurka) na Samuela a vzápětí použij hrací skříňku na Jamese. U majáku si promluvíš s Jamesem (zeptej se na vše, především na klíč, kde ho hledat). Jdi na zámek (použít mapu) Black Mirror do kuchyně. Vpravo od dveří seber klíč od sklepa a použij na dveře. Jdi do sklepa. U betonové nádrže s vodou seber lano s hákem. Použij starou minci na kanál za bruskou (není tam žádná voda, to je vchod do kanalizační struktury; pokud nemáš minci vyndej si ji PTM z peněženky). Slez kanálem dolů a pokračuj dále do podzemí. Vlevo ze zábradlí seber tyč. Vrať se zpět do sklepa a použij tyč na brusku (přibrousíš tyč). Jdi opět do podzemí a pokračuj dále. Použij obroušenou tyč na štěrbinu na mohutném sloupu (otevřeš stavidlo). Vpravo použij kyselinu na kolo a otoč kolem (připustíš vodu). V inv. použij hák na lano, použij obroušenou tyč na „háček na provazu“. Použij provizorní prut na ozubené kolo plovoucí pod molem. Vrať se zpátky v podzemí k mechanismu. U kašny seber ozubené kolo. Obě ozubená kola použij vpravo na mechanismus a použij mechanismus (otočíš kolem a dál v podzemí vypustíš vodu). Jdi dále do podzemí a pokračuj po schodech dolů. U schodů seber skříňku, v inv. PTM prozkoumej skříňku (získáš třetí posvátný klíč). Na zdi prozkoumej kamenný čtyřhran (zobrazí se na celou obrazovku), opusť čtyřhran a dostáváš se do pátého dějství.

 

Nahoru

KAPITOLA PÁTÁ: ZPOVĚĎ PRAVDY

 

Po probuzení opět jedeš do sanatoria. Zazvoň, sestra tě pustí dovnitř a přemluv ji k návštěvě Jamese. Sestra od Jamesovy cely odejde (James se oběsil). Jdi do Jamesovy cely, PTM prozkoumej Jamese a získáš Robertovy klíče. Použij malý nůž (šachová figurka) na zasádrovanou díru a promluv si s Ralphem (zeptej se na Jamese). Po rozhovoru přijde doktor a vyhodí tě (dostaneš se k majáku). U majáku použij zapalovač na díru ve zdivu a na celou obrazovku se zobrazí symbol. Použij Williamův deník na symbol (zakreslíš si ho do deníku). Jdi do Hermanova domu. Zazvoň (nikdo neodpovídá), jdi dveřmi dál a pokračuj do márnice. V márnici strhni prostěradlo z mrtvého (pozor na leknutí). Vpravo vzadu na stolku rozsviť lampu a prozkoumej zásuvku (zobrazí se na celou obrazovku). Ze stolu seber chirurgické kleště a ze šuplíku pod knihou seber igelitové sáčky. Nyní prozkoumej doktorovo tělo (zobrazí se na celou obrazovku). Použij chirurgické kleště na doktorovu ruku (dlaň) a vzápětí igelitové pytlíky na vlasy v rozevřené dlani. Než odejdeš do sanatoria, prozkoumej symbol na umyvadle (zobrazí se na celou obrazovku). Použij Williamův deník na symbol a zakreslíš si ho k ostatním symbolům. Cestou ven z budovy potkáš a promluvíš s detektivem. Opět stojíš před budovou sanatoria. Zazvoň, sestra tě pustí dál a zeptej se jí na tělo Jamese. Jdi ven ke kotelně a pokračuj ke hřbitovu. Nalevo jdi do kaple (zamčeno). Jdi si promluvit s kotelníkem ke kotelně a zeptej se na zamčenou kapli. Jdi k hlavnímu vchodu a kanálem vlez do Jamesovy cely, pokračuj chodbou do kotelny. V přední části kotelny z levé plechové skříně seber holínky a nalevo z plotu hadr. Jdi do Jamesovy cely a použij hadr na kapající kohoutek vlevo od dveří (namočený hadr). Vrať se do přední části kotelny. Použij namočený hadr na kotel (otevřeš dvířka), vlevo nahoře od dvířek otoč ventilem (otevřeš horní část kotle) a vhoď holínky do kotle. Z kotle se začne vznášet hustý černý dým. Uteč přes Jamesovu celu ven ke kotelně. Z otevřených dveří seber svazek klíčů, jdi ke kapličce a použij klíče od kaple na dveře. V kapličce pod stolem seber střep. Použij střep na Jamese (skokem se přesouváš do márnice). V márnici použij oba vzorky vlasů v igelitových pytlících (vlasy vraha, vlasy Jamese) na mikroskop (na stole u lampičky). Vlasy se neshodují. Jdi na zámek Black Mirror do stáje. Na ponku ve svěráku si můžeš přečíst dopis. Mezi koňmi na dřevěném trámku rozsviť vypínačem světlo. Seber v prázdném boxu Morrisovu čepici. V inv.  použij čepici na igelitové pytlíky (další vzorek vlasů). Jdi do márnice a použij vlasy Morrise na Mikroskop (vzorek nesouhlasí). Jdi na zámek Black Mirror k pracovně Roberta. Použij klíče na Robertovu pracovnu. V pracovně vlevo v rohu pod obrazem prozkoumej stolek (zobrazí se na celou obrazovku). Z krabičky od kakaa seber klíček. Použij klíč na horní šuplík a otevři ho. Ze šuplíku seber papír (cenina). V Robertově pracovně vpravo nad prostřední knihovnou si přečti římské číslo MCXX přeloženo 1120 (11h 20min). V pravém rohu prozkoumej hodiny (zobrazí se na celou obrazovku). Hodiny nastav na 11h 20min a otoč střelkou nahoře (otevře se tajný vchod pod římským číslem). Vpravo u knihovny použij papír na světlo, z papíru vyčteš čísla 6 3 0 8 1 (kód trezoru). Prozkoumej trezor (zobrazí se na celou obrazovku). Otevři první ciferník zleva a nastav číslo 6 pomocí knoflíku, na druhém ciferníku nastav číslo 3, na třetím ciferníku nastav číslo 0, na čtvrtém ciferníku nastav číslo 8 a na posledním ciferníku nastav číslo 1. Trezor se otevře. Z trezoru seber prsten, dopis, listinu a Robertův deník. V levém rohu Robertovy pracovny prozkoumej obraz. Jdi za Victorií, zeptej se na obraz (ptej se tak dlouho, dokud se nedovíš kde je ten člověk z obrazu pohřben) a na Ashburry. Jdi do sanatoria, zazvoň, sestra ti otevře bránu. Jdi ke hřbitovu a pokračuj dále na hřbitov. Nalevo mezi kaplemi pod křovím PTM prozkoumej hrob (je zarostlý). Jdi do kaple k Jamesovi. Vlevo dole od dveří prozkoumej krabici (získáš rozbité zahradnické nůžky). Jdi ke kotelně a prozkoumej okénko (zobrazí se na celou obrazovku). Z objímky okapu seber šroub a použij v inv. na rozbité zahradnické nůžky. Jdi k zarostlému hrobu a použij opravené zahradnické nůžky na uschlý keř. Jdi ke kotelně, pod stříškou prozkoumej PTM tmavý kout a získáš tyč. Vrať se k hrobu, použij tyč na hrob a zjistíš, že je prázdný. Jdi do hlavní haly promluvit si se sestřičkou a zeptej se na hrob svého předka. Jdi na faru Warmhill, vejdi do kostela k oltáři. Zeptej se otce Fredericka na hrob předků (z kroniky zjistí, kde jsou ostatky předka). Jdi se zatím podívat na hrob Williama za faru. Vrať se a zeptej se jestli už něco nezjistil (nic nezjistil, někdy se musíš vrátit vícekrát a ptát se jestli něco nezjistil). Jdi se opět projít po svém panství, vrať se a zeptej se otce Fredericka na ostatky (zjistíš, že ostatky jsou v kryptě za farou). Jdi za faru, v jedné kryptě potkáš hrobníka. Přemluv ho, třeba i za peníze, aby ti přinesl urnu. Až získáš urnu, v inv. PTM prozkoumej urnu a získáš čtvrtý posvátný klíč. Z bedny nářadí seber baterku. Jdi ke kostelu, vpravo od kostela použij baterku na mohylu a zahlídneš lopatu. Seber lopatu, jdi k hrobu Williama. Použij lopatu na Williamův hrob (odmítne kopat). U otevřených dveří strhni drát který vede k zábradlí a pod dveřmi vyraz klín (dveře se zavřou a zbavil jsi se hrobníka). Použij lopatu na Williamův hrob. Z hrobu seber posvátný klíč. Jdi před kostel a uvidíš tam kočár z Black Mirror. Nyní si vyslechneš ve zpovědnici od Batese kdo je vrah.

 

Nahoru

KAPITOLA ŠESTÁ: POHLEĎ SKRZE ZRCADLO

 

Ocitáš se v podzemí. Jdi dále do podzemí a po schodech dolů. Prozkoumej kamenný čtyřhran (zobrazí se na celou obrazovku). Do středu pentagramu vlož prsten a pootoč s ním (rozsvítí se symboly). Stlač tlačítka cípů u symbolů, které máš vyfocené a nakreslené ve Williamovým deníku (v inv. PTM se podívej do deníku; tlačítka zmáčkni v tom pořadí, v jakém pořadí si je našel a zaznamenal do deníku!!!). Otevře se tajný vchod do katakomb. Vstup dál.

 

Jdi dvakrát vlevo. Vpravo z otvoru seber talisman.

Jdi jednou vpravo, jednou dopředu. Vlevo na zdi zatlač cihlu (vpředu odkryješ vrata) a ze země seber helmu.

Jdi jednou dopředu a použij talisman na otvor ve vratech. V otevřené místnosti seber z levého výklenku mapu a na stojan postav černou kouli (spustí se svítící mechanismus).

Jdi dvakrát vpravo a použij zapalovač na svícen. Na zapálenou svícen použij mapu (zobrazí se na celou obrazovku). Na mapě uvidíš pod svícené místa, kde se musí zapnout osvětlení na černé kouli.

Jdi jednou dozadu, z levé strany seber opřený meč.

Jdi jednou dozadu, dvakrát vlevo. Jen! na pravé straně zmáčkni tlačítko a rozsvítíš černou kouli visící nad tlačítkem.

Jdi jednou dopředu, jednou vlevo, do propasti hoď meč a helmu (propast se uzavře). Na pravé straně tlačítkem rozsviť černou kouli.

Jdi dvakrát vpravo, jednou dopředu. Rozsviť koule po obou stranách. Za dračí tlamou se objeví něco, jako hvězdná brána (vchod neodkryješ, pokud tam bude svítit koule navíc).

 

Zjednodušená mapa katakomb

 

Použít talisman, sebrat mapu, položit kouli na stojan

Dračí tlama, po obu stranách rozsvítit černou kouli, jít skrz zrcadlo

Zapálit svícen a požít mapu na zapálený svícen

Hodit meč a helmu do propasti, rozsvítit černou kouli

Zatlačit cihlu, sebrat helmu

 

Sebrat meč

Z otvoru sebrat

talisman

Na pravé straně rozsvítit černou kouli

Vstup, na klenbě vidět nápisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup skrze zrcadlo a skončíš u oltáře. Prozkoumej oltář (zobrazí se na celou obrazovku), seber  dýku. Opusť oltář, použij posvátnou dýku na Samuela (odejdi kousek od oltáře). Oltář naplníš svojí krví. Použij posvátný klíče na otvory v oltáři tak, aby barva klíčů odpovídala barvě svítících kontrolek u jednotlivých otvorů (u červené kontrolky – červený klíč atd.). Po správném položení klíčů se v knize objeví verše. Přečti verše a to je tvůj konec. Amen.

 

 

 

 

KAPITOLA PRVNÍ: NÁVRAT BUDOUCÍHO

KAPITOLA DRUHÁ: ZPĚT ZA SVĚTLEM

KAPITOLA TŘETÍ: SKRYTÉ DĚDICTVÍ

KAPITOLA ČTVRTÁ: ZAPOMENUTÉ POUTO

KAPITOLA PÁTÁ: ZPOVĚĎ PRAVDY

KAPITOLA ŠESTÁ: POHLEĎ SKRZE ZRCADLO

 

 

Hlavní stránka    Návody    Stáhnout návod