Hlavní stránka    Návody    Stáhnout návod

 

POLDA 5

 

Inv. – inventář

Při rozhovoru vyčerpej vždy všechny možnosti.

 

Skládka

 

1. V první části skládky (u barelů) nožem (v inv. otevřeš nůž) uřízni z keře větvičku.

2. Přejdi do třetí části skládky (zde je kočka), zde seber u plotu opřené koště.

3. V prostřední části skládky bouchni koštětem do roury (vyplašíš potkana). V nepřítomnosti potkana rychle seber sýr a větvičkouroury vyšťourej pružinu, než se potkan vrátí.

Nožem vyvrtej do prkna, které leží na zemi, díru.

Pružinu vlož do díry v prkně.

4. V první části skládky polož sýr na zem. Odejdi do druhé části skládky a vrať se. Tím jsi nalákal potkana na sýr. Kopni do sochoru a sud převálcuje potkana. Seber zabitého potkana.

5. Potkana dej kocourovi, čímž získáš kočku do inventáře.

6. Kočku hoď na připravený odrazový můstek.

7. V prostřední části skládky pomocí nože přeštípni z plotu kus drátu.

*  V inv. kusem drátu omotej koště.

*   Takto upravené koště použij na hromadu haraburdí.

*  Použij odrazový můstek.

 

 

PRČA rampa

 

1. Promluv si s oběma operátory.

2. Jdi do strojovny (točí se tam veliký šroub), zde prozkoumej obě informační cedule, všechny čtyři zubní exponáty a promluv si se strojníkem.

3. Pokračuj cestou vpravo od strojníka, tady narazíš na vojáka. Promluv si s ním (oslovit na dvakrát), ale dál tě nepustí, nemáš legitimaci.

4. Promluv si s operátorem o legitimaci (dostaneš odznak).

5. Ukaž odznak vojákovi (pustí tě dál).

*  U levých dveří použij komunikátor (velitel nebude mít čas).

6. Promluv si s operátorkou o galerii (musí být prozkoumány všechny čtyři zubní exponáty!!), musíš zjistit informace o pilulce v zubním exponátu Malinovského.

7. Ve strojovně použij nůž na exponát Malinovského (žádnou pilulku nenajdeš).

*  Promluv se strojníkem o galerii (informace o robotu, zřejmě zaměnil cedulky).

8. Od strojníka jdi cestou dolů. V této místnosti si promluv s technikem. Po rozhovoru, pokud vyčerpáš všechny témata, do inv. získáš kelímek a zjistíš informace o paměťové kartě robota.

*  Použij nůž na uklízecího robota a získáš paměťovou kartu.

9. Ve strojovně vlož paměťovou kartu do počítače (robot přehodil cedulky Malinovského za Muldera).

Nožemexponátu Muldera vydloubni pilulku.

10. Přeptej se operátorky na pilulku (použij pilulku na operátorku).

11. Za technikem hoď pilulku do bedny s kávou.

*   Několikrát si udělej kávu, dokud se nevyprázdní zásobník (mačkat červený tlačítko).

*   Upozorni technika, že došlo kafe.

12. Ve strojovně na skulptuře propíchni kelímek.

13. U vojáka – vlevo od levých dveří přes okno pomocí propíchnutého kelímku vyslechni (na 2x) rozhovor (vězeň bude chtít kávu).

14. Promluv si s velitelem.

15. Zajdi za operátorkou teleportu (od strojníka se vydej cestou vlevo) a promluv s ní.

16. Stoupni si na teleport.

 

 

Trója

 

1. Promluv si se zlatým ptákem.

2. Z pláže jdi vpravo. Zabouchej na dvířka levé kadibudky a promluv si s kapitánem.

3. Vrať se na pláž, pokračuj po pláži dolů až ke psu Cerberosovi. Vpravo dole projdi na spáleniště, zde seber meč.

4. Jdi po pláži opačným směrem k bohyni Afroditě. Tady mečem usekni list z palmy (vedle červené květiny).

5. V táboře (jdi vpravo od kadibudky) namoč palmový list do polévky v kotlíku (polévku můžeš ochutnat).

6. Pikantní palmový list dej kapitánovi.

7. V táboře mečem udělej do stanu Achila díru.

*  Ze stanu seber balík.

*  V inv. nožem rozdělej balík, čímž získáš dokument a knihu, kterou si přečti.

8. Promluv s kapitánem.

*  Po rozhovoru dej dokument kapitánovi (získáš kapitánův prsten).

9. Promluv s tesařem (z tábora jdi vpravo).

Po rozhovoru ukaž kapitánův prsten tesaři, dostaneš prkno.

10. Na bojišti polož prkno přes jámu (jdi vlevo od Cerberose).

*   Na druhé straně seber zásobník.

*   Svazek šípů vlož do samostřílu.

*   Použij samostříl.

11. Jdi vpravo až do Tróji.

12. U hospody seber kalich.

13. Promluv s Afroditou.

14. U oltáře s tornádem (jdi vlevo od Afrodity) použij knihu na sloup.

15. U tesaře mečem rozsekni dýni a seber jednu půlku.

16. Do vyžrané dýně naber u kadibudky z kádě vodu.

17. Promluv se zlatým ptákem a až odletí seber ohnivé pero.

18. mrtvé ryby na pobřeží seber kost.

*   V inv. ohřej ohnivým perem vodudýni.

*   Uvařenou vodou polej mušli a seber ji.

*   V inv. rybí kostí vyndej krabaulity.

19. Nožem navrtej díru do sudů s vínem (jdi vlevo od mrtvé ryby).

*   Naplň kalich vínem.

20. V Tróji dej kalich s vínem vojákovi hlídající obětní oltář (od hospody jdi 2x vlevo).

*   Odejdi z obrazovky a vrať se (voják bude na mol).

*   Použij kraba na obětní oltář.

21. U obětního oltáře tam kde se vířilo tornádo seber zrcátko.

22. Zrcátko dej Afroditě. Za odměnu dostaneš Afroditin šíp.

*   Předej mušli Afroditě, získáš signální mušli.

*   Utrhni červenou kytku.

23. V Tróji u brány promluv se stráží (od hospody jdi 3x vlevo).

24. Prozkoumej hospodu.

*   Seber z pravého toulce šípy.

*   Vlož Afroditin šíp do pravého toulce.

*   Mečem bouchni do gongu.

25. Promluv s tesařem na téma Cerberos čímž ho necháš vyrobit trojského koně.

26. U kadibudky seber houbu.

*   V inv. spoj houbu s květinou (Afroditin polibek), vznikne uspávací kulička.

27. Jdi se podívat do přístavu na trojského koně.

*   Hoď uspávací kuličku do trojského koně.

28. Promluv se stráží u brány o trojském koni.

29. Jdi se podívat na trojského koně, zda tam ještě je.

30. V Tróji otevři rumpálem bránu.

31. V inv. použij přístroj na určování polohy.

32. Signální mušlíotevřené brány zavolej vojáky.

 

 

PRČA rampa 2

 

1. Promluv si s operátorkou.

2. Z hromady erotických pomůcek seber vibrátor.

3. Ukaž vojákovi odznak.

*  Promluv s vojákem (dál tě nepustí).

4. Promluv se strojníkem.

5. Promluv s technikem.

6. Promluv se strojníkem o technikovi.

7. Dej vibrátor technikovi (dar nepřijme).

8. Z hromady erotických pomůcek seber vakuovou pumpu.

9. Vakuovou pumpu dej technikovi. Dostaneš čip.

10. Čip dej strojníkovi, jelikož je prázdný vrátí ti ho.

*   vlož čip do počítače

11. Čip vrať technikovi.

*   Nožemuklízecího robota vydloubni paměťovou kartu.

12. Paměťovou kartu vlož do počítače.

13. Kartu s prasárnami dej technikovi. Dostaneš nový čip.

14. Čip vlož do počítače.

*    Ověřený čip dej strojníkovi.

*   Vyměň se strojníkem svůj odznak za odznak s  vyšší hodností.

15. Ukaž vojákovi odznak s vyšší hodností.

*   Vlevo u dveří použij komunikátor.

*   Vpravo na scanneru si oskenuj  prdel.

16. Zeptat se strojníka na otisk, dostaneš folii.

17. Folii použij na židli operátorky vstupního teleportu.

18. Otisk zadnice použij u vyslýchací místnosti na scanner. Jdi do kanceláře.

29. V kanceláři z montérek vyndej baterie.

*   V inv. vlož baterie do vibrátoru.

*   Promluv s počítačem (na dvakrát).

*   Pod klávesnicí polož vibrátor s bateriemi na čidlo.

*   Použij klávesnici.

*   Sundej vibrátorčidla.

20. Jdi na vstupní teleport a promluv si s počítačem.

*   Postav se na teleport.

 

 

Německo: letecká základna noc

 

1.generátoru seber šroubovák.

*  Ze země seber kámen.

2. Jdi vpravo nahoru k budově letectva. V okénku si promluv s úředníkem.

*  Ze stožáru stáhni vlajku a seber ji.

3. Jdi dolů ke strážnici, promluv s vojákem.

4. Jdi vpravo nahoru do hangáru k letadlu.

Nožem vypáč zámek od zásuvek, tím získáš pilotní průkaz.

*  Z lékárničky vezmi  láhev s lihem a obvaz.

5. Pilotní průkaz ukaž vojákovi.

*  Promluv s vojákem.

6. Ukaž pilotní průkaz úředníkovi v letecké budově.

*  Promluv s úředníkem.

7. Promluv s vojákem o úředníkovi (informace o cukru).

8. Jdi vlevo nahoře pod balon.

*  Prozkoumej vpravo prostřední plechovku (zlatá barva), namoč kámen do zlaté barvy.

9. Promluv s úředníkem na téma bazar.

*  Po rozhovoru dej zlatý kámen úředníkovi, dostaneš cukr.

10. Prozkoumej nádrž generátoru.

*   Nasyp cukr do otevřené nádrže.

11. Jdi vpravo ke stodole.

*   Prozkoumej opilce.

12. Zeptej se vojáka na opilce.

13. Prozkoumej profesora (opilce), najdeš placatku.

*   Nožem odmontuj ceduli.

14. Jdi vlevo k zahrádce. Z plotu vyrvi křivou plaňku.

*   Roztrhej vlajku o plaňku s hřebíkem a získáš hadr.

15. Jdi vlevo ke strašákovi. Seber strašáka.

*   V inv. rozeber strašáka na kostru.

16. Jdi vlevo pod balon.

*   Použij placatku na žebřík (posilněn alkoholem vylezeš do balónu).

17. V baloně překryj cedulí díru.

*   Šroubovákem odmontuj foťák.

18. U hlavní budovy letectva použij kostru strašáka na žebřík. Vylez nahoru na terasu.

19. Na terase promluv s hvězdářkou.

*   Seber balík.

*   V inv. nožem balík rozbal.

*   V inv. si přečti knížku.

*   V inv. prozkoumej bleskomet a přidělej ho na foťák.

*   Vyfoť hvězdářku.

*   Prohledej hvězdářku, získáš zapalovač.

20. U stodoly v inv. dej hadr do lahve s lihem.

*   Zapalovačem podpal hadr s lihem.

*   Dole vlevo od dveří prozkoumej malé okno.

*   Zapálenou láhev  hoď do okna nahoře pod střechou.

*   Zapalovač dej profesorovi.

 

 

Německo: letecká základna den

 

1. U zelí z ovocného stromu nožem uřízni větev.

2. Promluv s vojákem na strážnici.

3. V inv. rozbal krabičku, získáš kondom.

4. V hangáru u letadla z lahví naplň kondom heliem.

5. Na terase použij naplněný kondom heliem na hlásnou troubu.

6. Na strážnici zvedni závoru.

*  Seber hasák.

7. Na terase odmontuj hasákem dalekohled.

8. V balóně vlož dalekohled do stojanu.

*  Podívej se dvakrát do dalekohledu.

9. Zkus před hangárem kočce vzít klíče.

10. V hangáru hasákem povol vrtuli na letadle.

*   Roztoč vrtuli a až upadne seber ji.

11. Před hangárem upevni vrtuli na motor.

*   Použij obvaz na kočku.

*   Nastartuj motor.

12. U budovy letectva větví seber klíčeminy.

13. Klíči odemkni dveře od hangáru prototypového letadla.

 

 

 

PRČA rampa 3

 

1. U teleportu promluv s operátorem.

2. U šroubu prohledej mrtvého vojáka a vezmi mu zapalovač.

3. U technika bouchni do recyklátoru a seber z něho naniti.

Z kávovaru seber kelímek.

*  Zabouchej na levé dveře a promluv s technikem.

4. Jdi do výslechové místnosti (mučírna).

*  Seber pověšenou sušenou kytku.

*  Ze stolku vedle skřipce seber ladičky.

*  Do kelímku naber z fritézy olej.

*  V inv. zapalovačem podpal sušenou kytku čímž získáš popel.

Popel zabal do naniti.

5. U šroubu vedle počítače vysyp popel s naniti na podlahu.

*  Tmavě modrou ladičkou č.5  rozbij krystal.

6. Promluv s operátorem.

7.  Použij u šroubu počítač (potřebuješ kód).

8. Promluv s technikem.

9. Zeptej se operátora na mikročip.

10. Zkus operátorovi vzít z prstu prsten.

*   Promaž prst olejem z kelímku a prsten bude tvůj.

11. Použij prsten s mikročipem na počítač.

 

 

Egypt

 

1. Na voru seber ukousnutou ruku.

*  V inv. odděl ukousnutou ruku od hadru.

Ukousnutou ruku hoď do moře.

*  Až odplují žraloci vylov oba klacky.

*  V inv. spoj klacky k sobě a vznikne kříž.

*  Na kříž přidělej hadr, vyrobíš plachtu.

Plachtu upevni na vor.

*  Ze sudu seber balík.

*  Seber plovoucí nádobu.

*  V inv. nožem rozbal balík a přečti si knížku.

*  V inv. nasyp jedlou sodu do nádoby s vodou.

Torpédo připevni na vor.

2. Na břehu u rybáře seber dřevo, tím získáš termity.

*  Promluv si s rybářem (přes okno chatrče).

3. Jdi vpravo až se dostaneš na mapu, klikni na svatou horu.

*  Použij termity na kopí a seber hrot.

*  Z hnízda seber peří.

*  Promluv se strážcem.

4. Jdi do paláce, proběhni kolem bazénu vlevo až ke generálovi a vezíru.

*  Promluv s generálem.

*  Promluv s vezírem.

*  Ze stolu seber med.

5. Med dej rybáři.

*  Seber síť.

6. V paláci u bazénu na stole chyť motýla do sítě.

*  Seber koberec.

*  O sochu naostři hrot kopí.

7. Kobercem rybářovi ucpi komín.

8. Nabroušeným hrotem kopí rozpárej žralokovi břicho.

*  Ze žaludku seber faraónovu korunu.

*  V kaluži krve nabarvi motýla na červeno.

9. Jdi k pokladnici (klikni na mapě).

*  Zkus otevřít na hadím oltáři (říct heslo) přístupovou cestu k pokladnici (nic se nestane).

10. Promluv s generálem o oltáři, získáš desku s heslem.

11. Po druhé naostři u bazénu o sochu hrot kopí.

12. Použij desku s heslem na hadí oltář (otevře se přístupová cesta k pokladnici).

13. Jdi k soše pokladnice.

*   Zde seber ze země hůlku.

*   Faraónovu korunu použij dole na sochu (sednout s korunou, otevřeš vstup do pokladnice).

14. Sejdi dolů do pokladnice, tady nabroušeným hrotem kopí ze zlatého sloupu vydloubni diamant.

15. Palác - v druhé části bazénu ručníkem vylešti diamant.

16. V pokladnici peřím zameť hromadu bordelu na zemi.

*   V inv. zasaď průzračný diamant do hůlky.

*   Hůlku z diamantem vlož do díry č.14.

*  U masivních dveří přepni páku.

*  Seber ozdobný pás.

17. Promluv s generálem.

18. U žraloka pomocí matrací zableši ozdobný pás.

19. Na svaté hoře dej zablešený posvátný pás strážci.

*   V inv. namaž červeného motýla  medem.

*   Připraveného motýla použij na žezlo.

 

KONEC

 

 Hlavní stránka    Návody    Stáhnout návod