Hlavní stránka    Návody    Stáhnout návod

 

 

N.I.B.I.R.U.

 

 

LTM - levé tlačítko myši,                     PTM - pravé tlačítko myši

Při rozhovoru vyčerpej všechna témata.

 

Karlův most

 

1.  Promluv s malířem.

2.  Prozkoumej malířský stojan.

3. Opět promluv s malířem a zeptej se na Barboru.

4.  Zeptej se po druhé na Barboru, čímž získáš od malíře portrét muže.

5.  Prozkoumej sochu a PTM z podstavce seber vzkaz od Barbory.

6.  V inv. PTM přečti vzkaz od Barbory.

7.  V inv. PTM zavolej mobilem profesora.

 

Dům Barbory

 

1.  Zkus otevřít vchodové dveře, po té zazvoň dvakrát na zvonek B. Kánské.

2.  Zvoň na zvonky dokud ti někdo neotevře dveře (až na 5 zazvonění).

3.  Ve vstupní hale PTM na schránkách  zjisti poschodí bytu B. Kánské.

4.  Vyjeď výtahem nahoru.

5.  Naproti prozkoumej dveře, zazvoň na zvonek a dvakrát zabouchej na dveře.

6.  Zkus jít na půdu (zamčeno).

7.  Dole ve vstupní hale  PTM prozkoumej nástěnku (informace o klíči od půdy).

8.  V 5 patře u bytu B. Kánské za cedulkou u hasičáku seber klíč od půdy.

9.  Jdi na půdu.

10.  U dveří nahmatej vypínač a rozsviť.

11. Vpravo u dveří z kýblu seber hadr.

12. Vlevo od kamen seber  z trámu pověšené lano.

13. Z pod skříně seber cihly (spadne skříň).

14. Na dvakrát vyndej z díry v podlaze zapadnutou věc (kulička).

15. Hadrem rozbij okno.

16. Hadrem odstraň z okna střepy.

17. Použij lano na trám.

18. Vylez oknem.

 

V bytě Barbory

 

1.  Jdi do koupelny, PTM prozkoumej vpravo od vany kocoura (jeho jméno FELIX).

2.  V obýváku pod stolem seber kabelku.

3.  V inv. se podívej PTM do kabelky (získáš ID KARTU).

4.  PTM prozkoumej ID KARTU.

5.  Vlevo použij počítač, klasicky na své klávesnici smaž hvězdičky a napiš heslo: FELIX  a potvrď ENTER.

6.  Vyjdi ven z domu.

 

Archiv

 

1.  Jdi přes park do archivu, promluv s vrátným o Barboře (volba ID KARTA, dál tě nepustí).

2.  V parku promluv s důchodcem (oslov ho na dvakrát).

3.  Jdi ke kiosku (odejdi přes park k úřadu, pokračuj vlevo ke kiosku).

4.  Jdi k podchodu.

5.  holčičkou vyměň kuličku za petardy.

6.  V kiosku kup sirky.

7.  Petardy použij v parku na důchodce (promluv s důchodcem o archivu, bude chtít víno).

8.  Před úřadem promluv se žebrákem.

9.  V kiosku kup cigarety a víno.

10.  Cigarety dej žebrákovi.

11. Promluv s žebrákem o vínu.

12. Vpravo z římsy seber prázdnou láhev od vína.

13. V inv. přelij stolní  víno do lahve.

14. Láhev vína dej důchodci, tím získáš průkazku.

15. Průkazku ukaž vrátnému archivu.

16. Vyjeď výtahem nahoru, u dveří projeď ID KARTOU čtečku.

17. V kanceláři pod květináčem (u kalendáře) PTM seber klíček.

18. Prozkoumej stůl, zobrazí se na celou obrazovku.

*   PTM posuň fotku kocoura a seber ořezávátko.

*   Ze stojánku na tužky seber tužku.

*   V inv. ořezávátkem ořež tužku.

*   Ořezanou tužkou počmárej blok na stole, seber počmáraný papírek.

*   V inv. PTM přečti co je na počmáraném papírku napsaný (D3-7422).

*   Klíčkem odemkni šuplík a seber z něho razítko.

*   Opusť režim celé obrazovky.

19. Použij počítač, do kolonky napiš heslo: XILEF (od zadu jméno kocoura FELIX).

20. tiskárny seber vytištěnou zprávu.

21. Na chodbě prozkoumej mechanický výtah, potom vlož do mechanického výtahu ID KARTU a vzápětí při rozsvícené zelené kontrolky použij papírek s kódem na mechanický výtah.

22. Seber dokumenty a v inv. je PTM přečti.

23. Odejdi z archivu.

 

Úřad

 

1.  Na úřadě promluv se sekretářkou, oslov ji po druhé a vyzvedni vizitku.

2.  V inv. razítkem orazítkuj zprávu.

3.  Vyjdi ven, vrať se a opět promluv se sekretářkou.

4.  Zeptej se žebráka na sekretářku (informace o mercedesu).

5.  Vpravo PTM prozkoumej stříbrný mercedes (zjistíš SPZ).

6.  V inv. použij vizitku na mobil.

7.  Na úřadě vejdi do kanceláře ředitele.

 

 

Před štolou: den

 

1.  Za závorou promluv s majorem.

2.  Pokračuj dál do tábora. U maringotky promluv s civilistou (oslov na dvakrát).

3.  Vlevo od maringotky vyzkoušej dveře od boudy (zamčeno).  Zeptej se Staška (civilista) na boudu.

4.  U štoly promluv s vojákem (oslovit na třikrát, postupně se zeptej na štolu a povolení).

5.  Promluv se Staškem o štole.

6.  U závory si jen tak promluv s vojákem i s majorem.

7.  Promluv se Staškem o štole.

 

Před štolou: noc

 

1.  V maringotce PTM z kabátu vyndej papírek.

2.  Zkus jít ke štole (příliš mnoho světla).

3.  Promluv s vojákem u závory, postupně se zeptej na světlo a boudu.

4.  Projdi se po táboře a po chvilce se vrať k vojákovi. Dostane hlad a poprosí tě o něco  k snědku.

5.  U dřevěného mostu seber houby.

6.  V maringotce připrav jídlo.

*   Prozkoumej kamna.

*   Sirkami zažehni v kamnech oheň.

*   Z kuchyňský linky seber fazole.

*   Ze stolu seber otvírák.

*   V inv. otvírákem otevři konzervu s fazolemi.

*   V inv. dej houby do otevřené konzervy s fazolemi.

*   Konzervu s fazolemi a houbami ohřej na kamnech.

7.  Ohřátou konzervu dej vojákovi u závory.

8.  Projdi se po táboře a vrať se k vojákovi (odběhne si ulevit).

9.  Ve stanu majora ze stolu seber vysílačku a z uniformy PTM vyndej klíče.

10. Klíči odemkni boudu za maringotkou.

11. V boudě z regálu seber provaz.

*   Z ponku seber kladivo a brašnu.

*  V inv. PTM vyndej z brašny nářadí (olejnička, provázek, šroubovák, baterka, hasák).

*   Šroubovákem otevři víko generátoru.

*   Až tě vyruší zvuk ze skříňky, rozbij kladivem zámek u skříňky, otevři ji, podívej se dovnitř  a PTM prozkoumej mrtvolu.

*   Pod otevřeným víkem generátoru vyhoď spínač, ale na poprvé zhasneš jiný obvod. Zkus to podruhé.   

 

 

Štola,  část první

 

1.  Na začátku štoly zkus ze sudu vytáhnout tyč (kliknout 2x LTM ) a potom ji odmontuj hasákem. 

2.  Jdi chodbou vlevo. Prozkoumej zával (kliknout 2x LTM), použij železnou tyč na zával (objevíš skulinu).

*   Prozkoumej skulinu.

*   Baterkou posviť do skuliny (na celou obrazovku se zobrazí mrtvý voják).

*   Z mrtvého vojáka seber odznak a PTM z kapsy svazek klíčů.

3.  Vrať se na začátek štoly, pokračuj chodbou rovně na rozcestí. Nalevo seber kramli.

4.   Na rozcestí jdi chodbou vlevo k výtahu.

*   Vpravo nad hromádkou hlíny prozkoumej malý otvor.

*   Kramlí odhrň hromadu hlíny čímž získáš ventil.

*   Ventil vlož do malého otvoru.

*   Otoč ventilem (spustíš zavěšenou bednu na zem).

*   Z řetězu těsně nad bednou vyhákni hák.

5.  Vrať se na rozcestí a vydej se chodbou vpravo k zatopené části štoly.

*   Prozkoumej kalnou vodu (2x kliknout LTM).

*   Baterkou prozkoumej kalnou vodu.                                                                                     

*   V inv. přidělej hák na lano.

*   Kotvou přitáhni plechovku.

6.  Na rozcestí jdi chodbou rovně, prozkoumej mechanismus (zobrazí se na celou obr.).                           

*   Na středu mechanismu odklop víčko a do malého otvoru zasuň svazek klíčů.

*   Zkus otočit levým kolečkem, je zaseknuté. Zkus to podruhé, stále zaseknuté.

*   Promaž  kolečko olejničkou (je prázdná).

*   V inv. naplň olejničku olejemplechovky.

*   Promaž  kolečko plnou olejničkou.

*   Kolečka natoč drážkami ve směru hodinových ručiček.

 

 

Štola, část druhá

 

1.  Vlevo 2x LTM prozkoumej věc (lampa),  zápalkami rozsviť petrolejovou lampu.

2.  Vlevo prozkoumej stroj, zobrazí se větší detail generátoru.

*   Otoč levým ventilem.

*   Otoč pravým ventilem (2x LTM, ventil je zaseklý).

*   Plnou olejničkou promaž pravý ventil a vzápětí použij hasák. Otoč ventilem a přívod paliva do generátoru je otevřen.

*   Vlevo nad motorem pákou zapni generátor.

3.  Jdi dále chodbou na rozcestí. Pokračuj vpravo k archivu. Použij svazek klíčů na ocelová vrata zlomíš klíč.

4.  Na rozcestí jdi vlevo ke skladu. Zkus otevřít vrata, jsou zamčená. Použij svazek klíčů na vrata. Pokračuj do skladu.

*   Vpravo kramlí otevři bednu, z bedny seber dynamit.

*   Vpravo z regálů seber plechovku petroleje a v krabicích žárovku.

*   Vpředu z regálů seber zkumavku.

*   Vlevo otoč s baterií a naplň zkumavku kyselinou z baterie.

5.  Použij kyselinu ze zkumavky na ocelová vrata od archivu.

6.  Jdi do archivu až do zadní části.

*   Vpravo PTM prozkoumej zhasnuté světlo, dej novou žárovku.

*   Pod železnou skříní prozkoumej rýhu.

*   Přesuň železnou skříň.

*   Prozkoumej tajnou stěnu. Použij kramli  na tajnou stěnu.

*   Do trhliny vlož dynamit.

*   Zápalkami zapal dynamit (krátká zápalná šňůra).

*   Dojdi do skladu pro další dynamit. V inv PTM dynamit rozeber a zápalnou šňůru nastav na dynamit vložený v trhlině tajné stěny.

*   Zapal zápalkami dynamit s nastavenou zápalnou šňůrou.

*   Vrať se k tajné stěně a prozkoumej trhlinu.

*   Vlevo prozkoumej stůl (zobrazí se na celou obrazovku). Seber tyto předměty: pravítko, krabici, ze skříňky lupu.

7.  Na rozcestí vpravo prozkoumej krysí díru.

*   V inv. otvírákem otevři konzervu a vyrob myší  past (použij na sebe tyto předměty): krabice + pravítko + otevřená konzerva.

*   Myší past s návnadou použij na krysí díru.

*   Odejdi z této lokace, vrať se a seber past s krysou.

*   V inv. PTM vyndej krysukrabice.

*   Ve skladu seber dynamit.

*   V inv. upevni dynamit na krysu (živá nálož).

8.  V archivu vlož živou nálož do trhliny tajné stěny.

9.  Jdi do tajné místnosti.

*   Vpravo vypínačem rozsviť světlo.

*   Ze stolu seber žehličku.

*   Pro potěšení si pusť magnetofon.

*   Ze stolu seber deník a v inv. PTM si ho přečti (informace o klíči k trezoru).

10. V přední části archivu prozkoumej regály vlevo (zobrazí se na celou obrazovku).

*   Použij papírek (s popiskem D2 82) na šuplík č. D2 82.

*   Ze šuplíku seber plechovou krabičku.

*   V inv. PTM z plechové krabičky vyndej několik magnetů.

11. Na rozcestí se vydej rovně k masivním vratům.

*   Vlevo prozkoumej přístroj (zobrazí se na celou obrazovku). Do trojúhelníku vlož několik magnetů.

*   Poskládání magnetů (LTM - uchopíš magnet, PTM – otáčíš s magnetem):

     a) Do levého horního rohu vlož velký trojúhelník s nejdelší základnou směrem nahoru.

     b) Do pravého horního rohu vlož velký trojúhelník s nejdelší základnou směrem nahoru.

     c) Do spodního rohu vlož malý trojúhelník s nejdelší základnou směrem nahoru.

     d) Středně velký trojúhelník vlož nejdelší základnou k levému největšímu trojúhelníku.

     e) Malý trojúhelník vlož mezi středně veliký a veliký magnet nejdelší základnou k středně velikému magnetu.

     f) Čtverec vlož pod uhlem 45 stupňů  k pravému velkému trojúhelníku pod malý trojúhelník.

     g) Poslední magnet kosodélník vlož dle potřeby do zbývající mezery.

*   Zmáčkni červené tlačítko. Vyjeď výtahem do laboratoře.

12. V laboratoři ze stolu seber magnet (kliknout 2x LTM).

*   Prozkoumej kanál vedený od výtahu.

*   V inv. přidělej provázek na magnet.

*   Magnetem na provázku vyndej z kanálu klíček.

*   V inv lupou prozkoumej vědecký deník.

*   Na stole prozkoumej kahan.

*   Do kahanu nalij z plechovky petrolej.

*   Zápalkami kahan zapal.

*   Nad kahanem nahřej žehličku.

*   V inv. PTM otevři deník, nalistuj poslední stránku a požij teplou žehličku na podezřelé místo (zjistíš kód k trezoru 47922).

13. V tajné místnosti odemkni klíčkem železný kryt.

*   Na trezoru postupně vytoč čísla zjištěná z deníku 47922. Po najetí čísla vždy změn směr otáčení. LTM - točíš ve směru hodinových ručiček, PTM - točíš proti směru hodinových ručiček.

*   Z trezoru seber sošku.

*   Zde doporučuji uložit hru. V další fázi hry můžeš zemřít.

*   Odejdi z tajné místnosti. V momentě kdy v archivu hodíš sošku na plošinu, neváhej a rychle pohni pákou po tvé pravici. Zločinec bude zneškodněn (pokud nebudeš dostatečně rychlý můžeš v této části hry přijít o život).

 

 

Paříž

 

1.  Jdi do hotelu, promluv s hostem.

2.  Na recepci zazvoň na zvonek a promluv s recepčním.

3.  Ze stolu recepce z popelníku seber hotelové zápalky.

4.  V inv. PTM prozkoumej zápalky, zjistíš telefonní číslo na recepci.

5.  Venku použij telefonní budku (zrušíš rezervaci jednoho hosta).

6.  Vrať se do hotelu, získáš právě uvolněný pokoj.

7.  Vyjdi do prvního patra a vejdi do prvních dveří, odpočineš si.

8.  Až si odpočineš, sejdi dolů do recepce, získáš telefonní číslo na přítele.

9.  Telefonem na recepci zavolej přítele.

10. Vyjdi ven z hotelu, pokračuj k dokům.

11. V dokách promluv s rybářem na třikrát, po třetí musíš souhlasit se skládáním beden.

 

 

Vila

 

1.  Před branou zazvoň na zvonek.

2.  Jdi do vily.

3.  Po rozhovoru se strýčkem se vrať k lodi.

 

 

Sklad

 

1.  Rychle seber nůž.

2.  Nožem zmáčkni tlačítko vedle tebe.

3.  Odznakem odemkni pouta.

4.  Vylez po žebříku ven.

 

 

Vila po druhé

 

1.  Před vilou promluv s detektivem.

2.  V inv. PTM vyndej z obálky letenku a profesorův dopis.

3.  Profesorův dopis dej detektivovi.

4.  Jdi do vily, zde seber z pracovního stolu pyramidu.

5.  U knihovny si přehraj z telefonu vzkaz (zobrazí se na celou obr., zmáčkni červené tlačítko).

6.  V knihovně otoč přesýpací hodiny.

*   Až se přesypou seber přesýpací hodiny.

*   V inv. nožem vyndej klíčekpřesýpacích hodin.

*   V inv. klíčkem odemkni pyramidu, získáš mayskou mapu.

7.  U knihovny otoč bustou, vpravo se otevře trezor.

8.  plakátu na první pohled je vidět nápis TIKAL.

9.  Prozkoumej telefon (zobrazí se na celou obrazovku), k jednotlivým písmenům  nápisu TIKAL z klávesnice telefonu přiřaď číslo u kterého se nachází odpovídající písmeno. Získáš kód 84525.

10. Na klávesnici trezoru vyťukej číslo 84525 a potvrď enterem. Trezor se otevře.

11. Odejdi z vily.

 

 

Hotel

 

1.  Jdi do hotelové recepce.

2.  Před hotelem jdi vpravo do uličky.

3.  Zkus stáhnout únikové schodiště.

4.  Zkus sebrat žebračce hůl.

5.  Zeptej se žebračky na hůl.

6.  Před hotelem vlevo v bufetu kup hotdog (párek v rohlíku s hořčicí).

7.  Párek v rohlíku s hořčicí dej žebračce.

8.  Jdi koupit nový párek v rohlíku.

9.  V hotelu z recepce seber kečup.

*   V inv. namaž kečupem párek v rohlíku.

10. Párek v rohlíku s kečupem dej žebračce.

11. Seber hůl.

12. Holí stáhni únikové schodiště.

13. V hotelu jdi do nižšího patra.

14. Zkus otevřít dveře na konci chodby.

15. Promluv s opravářem.

16. Ve svém pokoji ze stolu seber vázu.

*    Ze zásuvky vytáhni zástrčku.

*    Z vázy vylij vodu do zásuvky.

17. opravářem na chodbě promluv o vyhozených pojistkách.

18. Až odejde opravář, ze štaflích seber klíče.

19. Klíči odemkni dveře na konci chodby a vejdi do skladu.

*    Napravo ze země seber hadr.

*    Prozkoumej skříň a seber ředidlo.

*    Vedle skříně seber koště.

*   V inv. namotej hadr na koště a napusť ředidlem. Zápalkami zapal koště.

20. Jdi dolů do recepce a prozkoumej ji (zobrazí se na celou obr.).  PTM seber klíč od pokoje č.32.

21.  V horním patře klíčem č.32 odemkni pokoj č.32.

22. V pokoji PTM prozkoumej postel.

*    Prozkoumej kufr (zobrazí se na celou obr.). Na kufru zadej  číselný kód 371 (při navolení správného čísla uslyšíš lehké cvaknutí).

 

 

Mexico Tecolut

 

1.  Vlevo projdi uličkou k baru. Promluv s vyhazovačem.

2.  V uličce nalevo ve dveřích promluv s Isabellininou matkou.

3.  U kašny seber misku.

*   Misku naplň vodou z kašny.

6.  U baru vpravo na lavičce polej vodoumisky pobudu a promluv s ním.

7.  Promluv s Isabellininou matkou (Isabela odejde za vyhazovačem).

8.  Promluv s vyhazovačem (nemáš vstupní žeton).

*   Promluv s pobudou, získáš vstupní žeton.

*   Jdi do baru.

9.  V baru promluv s barmanem, ptej se na Georgeho.

*   U stolu promluv s Georgem.

10. Druhý den ráno promluv s Georgem (zakreslí do mapy chrám Jaguára a Úsvitu, aby zakreslil i druhý chrám musíš ho oslovit podruhé).

11. Venku promluv s trhovkyní, koupíš kamennou sošku.

12. Promluv s Georgem o džípu.

13. Venku použij džíp.

 

 

Chrám Úsvitu den

 

1.  Promluv s turistou, půjčí ti fotoaparát.

2.  Jdi vlevo k chrámu a vejdi dovnitř. Zde si promluv s archeologem.

*   Po vyluštění písma opět promluv s archeologem (donést úlomky).

3.  Jdi k vykopávkám (od turisty vpravo).

*   U vykopávek promluv s archeologem, který sedí na schodech (ptát se na úlomky).

*   U stánku prozkoumej vázy a seber krabici úlomků.

4.  Úlomky dones archeologovi do chrámu.

*   V chrámu fotoaparátem vyfoť kamenný reliéf na stěně.

5.  Promluv s turistou. Za vyfocení chrámu dostaneš od turisty kamenný válec.

6. Před chrámem vlož do pravé sochy kamennou sošku.

*   Prozkoumej levou sochu a vytáhni kamenný válec.

7.  V ruinách (jdi od turisty nahoru) zasuň oba kamenné válce do otvorů.

*   Mezi otvory zatlač kamenný kotouč (vyjede oltář s hlavolamem).

*   Prozkoumej oltář, na celou obrazovku se zobrazí hlavolam. Cílem hlavolamu je přemístit  barevné kameny do určených dvou sloupců a dvou řad. Správnou barvu sloupce a řady udává barevná šipka po obvodu.

 

Řešení

Označení okruží: středový okruží má číslo 1, čísla okruží se postupně zvětšují 2, 3, 4 směrem k vnějšímu okruží to má č.5.

LTM- levé tlačítko myši

PTM- pravé tlačítko myši

Otoč 1x - jedno kliknutí myší, otoč 2x - dvě kliknutí myší atd.

Návod platí pouze pro výchozí nastavení kamenů!!

 

1.  LTM otoč 2x okruží č.5.

2.  Pravá řada- přesuň žlutý, červený a zelený kámen.

3.  LTM otoč 1x okruží č.2.

4.  Dolní sloupec- přesuň bílý kámen.

5.  LTM otoč 1x okruží č.1.

6.  Levá řada- přesuň zelený, červený a žlutý kámen.

7.  LTM otoč 1x okruží č.4.

8.  Horní sloupec- přesuň červený kámen.

9.  LTM otoč 1x okruží č.2.

10. Horní sloupec- posuň červený kámen z okruží č.2 do okruží č.3.

11. PTM otoč 1x okružím č.2.

12. Levá řada- posuň žlutý kámen z okruží č.3 do okruží č.2.

13. LTM otoč 2x okruží č.4.

14. Levá řada- přesuň žlutý kámen z okruží č.4 do okruží č.3.

15. LTM otoč 2x okruží č.4.

16. Pravá řada- přesuň oba zelené kameny vpravo.

17. LTM otoč 2x okruží č.1.

18. Pravá řada- Přesuň zelený kámen z okruží č.1 do okruží č2.

19. LTM otoč 1x okruží č.2.

20. Pravá řada- přesuň zelený kámen z okruží č.2 do okruží č.1.

21. PTM otoč 1x okruží č.2.

22. LTM otoč 2x okruží č.3.

23. Horní sloupec- přesuň červený kámen z okruží č.3 do okruží č.2.

24. LTM otoč 2x okruží č.3.

25. Dolní sloupec- přesuň bílý kámen z okruží č.2 do okruží č.3.

26. PTM otoč 1x okruží č.1.

27. Dolní sloupec- přesuň bílý kámen z okruží č.1 do okruží č.2.

28. LTM otoč 1x okruží č.1.

29. Levá řada- přesuň všechny žluté kameny vpravo.

30. LTM otoč 2x okruží č.5.

31. Levá řada- přesuň žlutý kámen z okruží č.5 do okruží č.4.

32. PTM otoč 1x okruží č.5.

33. Dolní sloupec- přesuň červený kámen z okruží č.4 do okruží č.5, přesuň bílý kámen z okruží č.3 do okruží č.4, přesuň bílý kámen z okruží č.2 do okruží č.3.

34. LTM otoč 2x okruží č.1.

35. Dolní sloupec-  přesuň bílý kámen z okruží č.1 do okruží č.2.

36. LTM otoč 2x okruží č.1.

37. LTM otoč 2x okruží č.5.

38. Horní sloupec- přesuň všechny červené kameny směrem dolů.

 

*   Až správně přesuneš barevné kameny, otevře se tajný výklenek. Z výklenku seber hranol.

8.  Na vykopávkách promluv s archeologem co kope jámu.

*   Ještě jednou promluv s archeologem co kope jámu.

 

 

Bílý Medvěd

 

1.  Po rozhovoru s chlapcem jdi do baru, kde si promluv se strojitelem stroje života.

2.  Nasedni do džípu a jeď za Bílým Medvědem.

3.  V obchůdku promluv s Georgem, ptej se na výbavu.

 

 

Chrám Úsvitu, noc

 

1.  Večer z pultu seber brašnu.

*   V inv. PTM z brašny vyndej provaz, lampu, zapalovač, kladivo.

2.  Použij džíp.

3.  V chrámu polož zvláštní hranol na kamenný podstavec.

*   Nad kamenným podstavcem ve středu slunce otevři otvor a zapamatuj si pole na která dopadá paprsek.

*   Vpravo u sloupu seber kámen a polož ho na symbol na který dopadl paprsek.

*   Stoupni si na poslední symbol označený paprskem.

*   Na sochu co poodjede uvaž provaz.

*   Slez do temného otvoru.

4.  Až slezeš dolů, v inv. zapalovačem rozsviť lampu.

*   Na stěně prozkoumej hlavolam, zobrazí se na celou obr.

  

Řešení: Vpravo je znázorněna jednoduchá tabulka nastavení výchozích kamenů a k nim přiřazená písmena.

Pohybuj kameny v tomto pořadí:

 

1.  C- 2xLTM (kamenem C dvakrát vpravo).

2.  B- 2xLTM  (kamenem B dvakrát vpravo).

3.  D- 3xLTM  (kamenem D třikrát dolů).

4.  F- 1xLTM (kamenem F jednou vpravo).

5.  A- 3xPTM (kamenem A třikrát nahoru).

6.  B- 3xPTM (kamenem B třikrát vlevo).

7.  E- 1xLTM (kamene E jednou dolů).

8.  H- 1xLTM (kamenem H jednou dolů).

9.  G- 3xLTM (kamenem G třikrát vpravo).

10. E- 1xPTM (kamenem E jednou nahoru).

11. B- 3xLTM (kamenem B třikrát vpravo).

12. A- 3xLTM (kamenem A třikrát dolů).

13. F- 1xPTM (kamenem F jednou vlevo).

14. D- 4xPTM (kamenem D čtyřikrát nahoru).

15. F- 1xLTM (kamenem F jednou vpravo).

16. A- 3xPTM (kamenem A třikrát nahoru).

17. B- 3xPTM (kamenem B třikrát vlevo).

18. C- 3xPTM (kamenem C třikrát vlevo).

19. E- 3xLTM (kamenem E třikrát dolů).

20. H- 2xLTM (kamenem H dvakrát dolů).

21. F- 4xLTM (kamenem F čtyřikrát vpravo).

 

*   Po vyřešení hlavolamu se objeví chybějící část schodiště. Sejdi dolů.

5.  Dole vpravo od dveří zapalovačem zapal kamennou louč.

*   Vlevo do otvoru vlož kladivo.

*   Zatáhni za provizorní páku.

6.  Požádej Pedra o vodu.

7.  Kbelík s vodou nalij do kamenné nádrže a zatáhni za páku (voda prasklinou vyteče).

*   Prozkoumej prasklinu.

8.  Požádej Pedra o sádru a o vodu.

9.  V inv. PTM otevři plechovku sádry.

*   V inv. z kbelíku nalij vodu do sádry.

*   Rozmíchanou sádrou zadělej prasklinu.

*   Zbytek vody nalij do kamenné nádrže.

*   Zatáhni za páku.

10. Požádej naposled Pedra o vodu.

*   Nalij z kbelíku vodu do kamenné nádrže.

*   Zatáhni za páku, dveře se otevřou.

11. Jdi do sálu s pokladem.

*   Podle návodu, který je na druhé straně Mayské mapy umíme spočítat čísla viditelná na sloupech u oltáře s pokladem. Pravý sloup 1x400+17x20+12x1=752. Levý sloup 3x400+2x20+12x1=1252. Sečteme-li součty obou sloupů, získáme číslo 2004 (752+1252 =2004), které navolíme ve spodní části oltáře.

*   Prozkoumej spodní část oltáře, zobrazí se na celou obrazovku jaký si zámek.

     Dle návodu na zadní straně Myské mapy nastavíme číslo 2004.

     Vrchní číslo:         jedna čárka                  (5x400 =2000)

     Prostřední číslo:   znak podobné rtům      (0x20   =0)

     Spodní číslo:         čtyři tečky                   (4x1     =4)

                                                                       (součet=2004)

*   Při správném nastavení čísla se hlavy vypouštějící smrtelný plyn na sloupech otočí. Nyní z oltáře seber sošku a artefakty.

12. Požádej  Pedra o lano.

 

 

Chrám bohů

 

1.  Jdi do chrámu.

2.  V přední části prozkoumej vchod, zobrazí se hlavolam na celou obrazovku.

*   Odkryj středové políčko.

*   Do otvoru uprostřed vlož amulet.

*   Po vložení amuletu do otvoru se zobrazí pod kostkami symboly. Poskládej kostky tak, aby obrázek na kostce odpovídal symbolu pod kostkou.

*   Až se ti podaří správně poskládat hlavolam, otevře se vchod do chrámu. Jdi do chrámu.

*   Do monolitů zasuň sošky, červená soška levý monolit, bílá soška prostřední monolit, zelená soška pravý monolit.

 

 

Hlavní stránka    Návody    Stáhnout návod