Hlavní stránka     Návody    Stáhnout návod

 

 

DIZZY

(verze pro PC)

 

 

A mucky grease gun  (maznička) – od kotlíku jdi vlevo, seber mazničku, pokračuj vlevo do dolu a použij olejničku na vozík.

 

A plastic raincoat (pláštěnka) – za vozíkem v dolech pokračuj dolů, před duchem seber pláštěnku, vyjdi na povrch, jdi vlevo, stoupni si pod kapky, díky pláštěnce kterou musíš mít u sebe je zničíš (pláštěnku použiješ i v jiných lokacích dle vlastního uvážení).

 

Free acme bird seed (hromádka ptačího trusu) – nad dolem seber hromádku ptačího trusu, jdi na ledovou (krystalovou) horu a pozabíjej ptáky (musíš to mít u sebe), budeš používat i v jiných lokacích.

 

 

A strong growbar (páčidlo) – jdi na ledovou horu, kousek pod vrcholem hory (tam kde jezdí plošina) seber páčidlo, vrať se na úpatí ledové hory, pod pavoukem na víko použij  páčidlo.

 

A clove of garlic (česnek) – na úpatí ledové hory vlez  pod pavoukem otevřeným víkem do podzemí (zde můžeš pláštěnkou zničit kapky) a na konci tunelu seber česnek, jdi do dolů (než budeš vyskakovat z podzemí, vedle vystřelovací houby povyskoč abys viděl pavouka – odchytit moment vyskočení) a zabij česnekem (který musíš mít u sebe) netopýry, česnek budeš potřebovat v jiných lokacích.

 

The grave yard key (klíč od hřbitova) – v dolech skoč z pojízdné plošiny (první plošina v dolech hned za vozíkem) vlevo pro klíč od hřbitova (pozor na pavouka), jdi ke kotlíku (start hry), pokračuj vpravo až dojdeš ke hřbitovu. Použij klíč od hřbitova na dveře (před tím si znič kapky pláštěnkou).

 

Can of insecticide (odhmyzovač) – na hřbitově u padacího mostu seber odhmyzovač, všude kde uznáš za vhodné znič pavouky.

 

A miners hard hat (přilba) – v dolech před duchem jdi chodbou vpravo (zabij pavouka odhmyzovačem), seber přilbu, přilbu použij na zelená padající jablka (musíš mít u sebe).

 

Ghost hunters laser (laser na duchy) – v dolech sjeď plošinou dolů, jdi vpravo, přeskoč kosti, seber laser na duchy, jdi dolů a s laserem skoč na ducha.

 

A can of 3 in 1 oil (plechovka oleje) – v dolech sjeď úplně dolů, jdi vpravo, nech se vystřelit houbou na trámek, skoč kolmo mezi mezeru (spadne trám a vytvoří most přes vodu), přejdi most,  vpravo seber plechovku oleje, jdi k padacímu mostu a použij plechovku oleje na mechanismus padacího mostu.

 

A broken heart (zlomené srdce) – jdi do hradu, vyskákej po schodech úplně nahoru, nalevo seber zlomené srdce, jdi na hřbitov, použij zlomené srdce na levou sochu, otevře se vchod do podzemí.

 

A sharp diamond (ostrý diamant) – na hřbitově jdi do podzemí (otevřený sochou), seskákej dolů a seber diamant, jdi na ledovou horu a použij diamant na tenký led (odkryješ vchod do ledové hory)

 

A gleaming emerald (zářící smaragd) - jdi na vrchol ledové hory, seber smaragd, jdi na hřbitov, vyskoč na zlatý (žlutý) náhrobek a požij smaragd (do náhrobku vsadíš smaragd a otevře se vchod do podzemí).

 

The gardeners spade (rýč) – jdi do lesa (stromy na kterých jsou upevněny plošiny), vyskákej po plošinách úplně nahoru, seber rýč, skoč dolů, tam kde se spouští nebo spouštěl pavouk použij rýč (uvidíš tam část tunelu do podzemí, který není prokopán až na povrch,odkryješ vchod do podzemí, pokud při tom spadneš dolů seber

 

A mushroom trowel [zahradnická lžíce] a použij ji na pérovací houbu – posuneš ji a můžeš vyskočit nahoru).

 

A bottle of dry ice (láhev suchého ledu) – jdi na ledovou horu, při stoupání na ledovou horu narazíš na láhev suchého ledu, seber láhev suchého ledu, jdi do lesa, pokračuj do podzemí, jdi vlevo a vyskákej na horní část kde padající voda odděluje průchod do labyrintu, použij láhev suchého ledu čímž vodu zastavíš.

 

A mushroom trowel (zahradnická lžíce) – až budeš v lese v podzemí, seber zahradnickou lžíci a použij ji na pérovací houbu – posuneš ji pod otvor a můžeš vyskočit nahoru .

 

 

Řešení bláznivého labyrintu – přejdi zmraženou vodu, jdi vlevo, v labyrintu spadneš o patro níže, pokračuj vlevo, vyskoč nahoru (bližší otvor k mříži),  jdi k mříži (horní mříž spadne o patro níž vedle spodní mříže) , pokračuj vlevo na konec chodby, spadneš o patro níže, jdi vpravo až k mříži (zmizí jedna mříž), vrať se na začátek labyrintu, druhou chodbou od shora jdi  vpravo na konec chodby (propadneš se do třetí chodby), jdi vlevo na konec chodby pro minci, při průchodu chodbou se odkryje otvor do poslední chodby, v posledním patře si vpravo můžeš sebrat život (pozor, zde se můžeš propadnout do vody a ztratit tím život – tam kde jsou trámky na kamenech se zastav a skoč, zde se propadá trámek), jdi vlevo na konec chodby a seber skrytou minci, nyní si dojdi pro krumpáč (z druhého patra tam sjíždí plošinka).

 

A rusty old pick (krumpáč) – v labyrintu seber krumpáč, jdi na hřbitov, vlez do podzemí u zlatého náhrobku, pokračuj na konec chodby, na konci chodby si směrem vlevo povyskoč a použij krumpáč (prokopeš si cestu dál), jdi chodbou dále a seber dýku a jeweled dagger.

 

A jeweled dagger (dýka s klenoty) – na hřbitově jdi do podzemí (otevřený zlatým náhrobkem), na konci chodby seber dýku, jdi na ledovou horu, vlez do chodby odkrytý ostrým diamantem, použij dýku u loďky (uvolníš loďku).

 

Rusty bolt cutters (velké kleště) – jdi do lesa a skoč do podzemí,skákej směrem vpravo až narazíš na kleště, seber kleště, jdi do dolů, sjeď první plošinkou dolů a vydej se vlevo, až narazíš na zamčenou loďku použij velké kleště na řetěz.

 

A heavy duty saw (pila) – jdi do hradu, pokračuj přízemím vpravo, skoč dolů a vlevo seber pilu, jdi do dolů, sjeď úplně dolů, jdi vpravo a vyskoč na dřevěný most, zhruba uprostřed použij pilu (rozjede se plošina směrem nahoru).

 

A purse of gold (pytlík zlata) – jdi do dolů, sjeď úplně dolů, jdi vpravo k mizejícímu mostu, přejdi mizející most a na konci seber pytlík zlata, jdi k domu na plošině (mezi lesem a hřbitovem), pod domem do květináče hoď pytlík zlata (květináč bude jezdit směrem nahoru).

 

Příprava zničujícího lektvaru

 

A burning torch (pochodeň) – vpravo od kotle za studnou seber pochodeň, skoč na kotlík a použij pochodeň (zapálíš oheň pod kotlíkem).

 

Vampire dux feather (upíří pírko) – jdi k padacímu mostu, u zdvihacího zařízení seber upíří pírko, hoď ho do kotle.

 

Clounds silver line (mrak) – jdi k domu na plošině (mezi lesem a hřbitovem), vyvez se nahoru a přeskoč na střechu domku, vyskoč salto nahoru a spadne mrak, mrak hoď do kotle.

 

Flask of troll brew (vařený nápoj) – jdi do hradu, vyjdi o patro výše a pokračuj vpravo, seber placatku vařeného nápoje, hoď ho do kotle.

 

A leprechauns wig (paruka) – jdi do dolů, sjeď první plošinkou dolů, pokračuj až na konec, seber paruku a hoď ji do kotle.

 

Empty potion bottle (prázdná láhev) – jdi vpravo od kotle, před pohyblivými kládami seber prázdnou láhev a polož ji na kotel (naplníš ji  lektvarem).

 

Zničující lektvar je hotov

 

A protective amulet (ochranný amulet)  - jdi na ledovou horu a pokračuj do podzemí, použij loďku a jdi vlevo, sjeď plošinkou dolů, z plošinky skoč vlevo pro ochranný amulet, jdi do hradu za čarodějem a amuletem znič jeho střely.

 

Full potion bottle (plná láhev) – u kotlíku seber připravený lektvar, jdi do hradu, vyskákej po schodech úplně nahoru, pokračuj vpravo, polož lektvar do vyznačeného obrysu (kouzelník zničen).

 

Mince které jsou vidět:

V dolech

1.  Kousek od přístroje zničující duchy

2.  Dole v dolech na dřevěném mostě (který spadne) kousek od plechovky s olejem

3.  Dole v dolech na dřevěném mostě se vyvést plošinkou nahoru, kde se najde další mince

4.  Dole v dolech na dřevěném mostě se vyvést plošinkou, skočit vpravo do chodby a na konci jeskyně najdeš minci.

5.  Nad dolem

  Ledová hora

6.  Na úpatí ledové hory

7.  U páčidla

8.  Na vrcholu ledové hory

9.  V podzemí ledové hory u člunu

10. Tam kde jsi sebral ochranný amulet, z plošiny skoč vpravo (až bude vysoko) vpravo pro minci (na povrch se vrať přes doly)

11.   V dolech se vydej jeskyní směrem na ledovou horu, za loďkou se nachází mince

Hrad

12. V hradě ve druhém poschodí u flašky vařeného nápoje

13. V hradě úplně nahoře u zlomeného srdce

14. V hradě vpravo u pily

Hřbitov

15. Na hřbitově mezi náhrobkem a sochou

16. V podzemí u ostrého diamantu

17. Nad vchodem na hřbitov (skočit na pojízdný květináč – skočit vpravo na strom – skočit na stříšku vchodu na hřbitov)

Les

18. Na plošině připevněné na stromě

19. Vyskákej po plošinách úplně nahoru, stoupni si vlevo na kraj plošiny a skoč vlevo, spadneš na další plošinu kde sebereš minci

20. V lese v podzemí vpravo u velkých kleští

21. V lese v podzemí vlevo před labyrintem

Jiné lokace

22. V jeskyni u česneku

23. Vpravo od kotlíku (asi jednu obrazovku)

24. U domku na plošině (vyvést se pomocí květináče)

25. V labyrintu v třetí chodbě od shora úplně vlevo u trámku oddělující krumpáč

Skryté mince

26.  Na hřbitově u pravé sochy

27. V keříčku, vpravo od vstupu do podzemí s labyrintem

28. V labyrintu v dolní chodbě vlevo u trámku oddělující krumpáč

29.  V dolech se vydej jeskyní pod ledovou horu, na rozhranní dolů a ledové hory na výstupku je skrytá mince

 

 

                                              

Hlavní stránka     Návody    Stáhnout návod